Манията на Пазарите с ФЕД

Тази седмица в сряда на 21 септември, Федералният Резерв (Централната банка на САЩ) ще обяви решението си за лихвените проценти. Всички пазари наблюдават решенията на Фед. Нивото на краткосрочните лихвени проценти в САЩ съвсем естествено има пряко влияние върху доходността (и цените) на американските държавни облигации. Също така, това се отразява върху фондовите пазари по няколко начина. Определя лихвения процент, с който се начисляват инвеститорите, когато заемат пари за инвестиране в акции, облигации и други финансови инструменти. Доходността на търговските банки на САЩ до голяма степен също зависи от лихвения процент на Фед. Но по-важното е, че влияе върху цялостната икономическа активност. Промените в лихвените проценти също дават важен сигнал за състоянието на икономиката. Ефекта от това решение ще надхвърли американските граници като се отбележи, че в най-голямата икономика на света – САЩ, американският пазар на акции и облигации е огромен и включва инвеститори от целия свят.

Специалистите на капиталовите пазари – брокери, мениджъри на активи, икономисти, коментатори и други – естествено обръщат голямо внимание върху решенията, взети на заседанията на Федералния комитет за открит пазар (ФКОП), както и върху иконимическите прогнози на Комитета. Голяма част от тези пазарни специалисти са склонни да критикуват Фед и да изразяват мнение относно това, което Фед трябва или не трябва да направи. Много икономисти, стратези, инвестиционни мениджъри звучат сякаш знаят по-добре от Джанет Йелън (председател на Фед). И трябва да призная, че понякога правя същото – смятам, че съм права и 12-те члена на ФКОП грешат. Например, смятам, че трябваше да повишат лихвите по-рано, но нека погледнем нещата. Колкото и да е депресиращо за нашето его, много малко вероятно е някой от нас и дори някой екип от икономисти в банка да е по-умен, по-добре информиран и с повече познания за икономиката, отколкото членовете на ФКОП.

Всичко се свежда до това кои са тези хора и как са били избрани и назначени за техните роли. Смятам, че процесът по подбора за управители на Фед в САЩ е прозрачен, демократичен и гарантира, че най-добрите хора биват назначени. Освен това никога не се отнася само за един човек. Хората са склонни да се съсредоточават върху председателя на Фед. Но комитетът за определяне на лихвения процент се състои от 12 членове. Четири от тях са председатели на регионалните Фед банки и гласуват на ротационен принцип. Това осигурява разнообразие от гледни точки. Независимо колко влиятелен може да бъде председателят, всеки член е свободен да има свое собствено, независимо мнение и повечето, ако не всички членове, също. И най-важното е, че вероятно всички членове на ФКОП са по-добри икономисти от 99.9% от работещите в брокерски и инвестиционни банки.

Г-жа Джанет Йелън казва повече от година, че решенията на Фед във връзка с увеличаването на лихвените проценти ще бъдат „задвижвани от данни“. Мнозина се фокусират върху въздействието на по-високите лихвени проценти върху финансовите пазари, но много често са склонни да забравят за другата страна на монетата. Ако Фед увеличи лихвите, вероятно е заради много добра причина. Може да означава, че американската икономика се справя добре, което би трябвало да е добра новина за фондовите пазари. Може инвеститорите да плащат малко повече за заемни средства, а възвръщаемостта на техните инвестиции да бъде по-висока.