Новини и събития

 

  • На свое заседание на 29.01.2021 г., Съветът на директорите на Интеркапитал Маркетс прие нови Вътрешни правила, политики и процедури.

 

  • На свое заседание на 13.01.2021 г., Съветът на директорите на Интеркапитал Маркетс прие нови Правила за водене на отчетност, съхраняване на информация и съхранение на финансовите инструменти, и паричните средства на клиентите.

 

  • Съобщение за първично публично предлагане на акции на "Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт" АДСИЦ. Моля, запознайте се с прикачените файлове, намиращи се във Footer extra менюто IPO Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт.

 

  • Интеркапитал Маркетс уведомява клиентите си, че възстановява присъственото откриване на сметки за търговия в офиса на Посредника при строго спазване на всички противоепидемични мерки на Министерството на здравеопазването. Препоръчваме Ви да продължите да извършвате подаването на нареждания и откриване на сметки дистанционно. При възникнали въпроси сме на разположение.

 

  • Във връзка със създалата се епидемиологична обстановка в страната и заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министерството на здравеопазването за организиране на засилени противоепидемични мерки и въвеждане на дистанционна форма на работа на служителите, Ви уведомяваме, че считано от 16.03.2020 г. офисът ще работи с клиенти само дистанционно до изтичане на срока на извънредното положение в страната. Дистанционното обслужване на клиенти на Посредника важи и за клона във Вършава. Срещи с клиенти ще се провеждат единствено при крайна необходимост и след уговорена предварителна среща на стационарните телефони на Посредника. ​Бихме искали да Ви уверим, че всички платформи, системи, процедури и операции функцонират нормално и без прекъсване.

 

  • На традиционните награди на Българска фондова борса, в които се отличават най-добрите участници на капиталовия пазар за 2019-та година, Интеркапитал Маркетс получи втора награда за инвестиционен посредник реализирал най-висок оборот на БФБ през 2019 г:

 

  • ИП Интеркапитал Маркетс уведомява своите клиенти, че с решение на Съвета на директорите на посредника от 17/05/2018 г. са приети изменения в Общите условия, приложими към договорите за клиенти на ИП Интеркапитал Маркетс, които влизат в сила от 17/06/2018 г. Същите може да намерите в меню Документи.

 

  • ИП Интеркапитал Маркетс уведомява своите клиенти, че с решение на Съвета на директорите на посредника от 19/07/2017 г. са приети промени в Tарифата за таксите и комисионнитe на ИП Интеркапитал Маркетс, които влизат в сила от 20/08/2017 г.