Защита на данните и политика за поверителност GDPR

 

Новите регламенти за защита на личните данни, известни като GDPR, влизат в сила на 25 май 2018 г. Основната цел на GDPR е обединяване на принципите за обработка на лични данни в целия Европейски съюз. Интеркапитал Маркетс АД обработва Вашите данни, с цел да сключва споразумения, да съхранява брокерски сметки, да изпълнява безопасно Вашите нареждания, както и да Ви информира за нови продукти и услуги.

На този сайт ще научите:

 • Какви данни обработваме и с каква цел;
 • Кой следи за правилната обработка на данните при инвестиционния посредник
 • Към какви институции данните могат да бъдат предоставяни
 • Какви са Вашите права и какви са задълженията на инвестиционния посредник
 • Как лесно да управлявате Вашите съгласия, свързани с маркетинга

Какви категории от Вашите лични данни обработваме?

 • Основните данни, които обработваме са лични, за контакт и идентификация.

Къде събираме Вашите лични данни?

 • Получаваме данните директно от клиента

Кой контролира данните Ви?

 • В рамките на услугите, които предлагаме, администратотър на Вашите данни е Интеркапитал Маркетс АД, със седалище в България, ул. Добруджа 6, п.к. 1000, имейл: office@intercapital.bg
 • Информацията, която ни е поверена е добре защитена и се използва основно за подходящи цели.

Достъп до Вашите лични данни – вътре в организационната структура на Интеркапитал Маркетс АД - ще имат единствено служители, упълномощени от инвестиционния посредник и само до необходимата степен. В някои случаи, Вашите лични данни могат да бъдат разкрити от инвестиционния посредник на получатели извън структурата на инвестиционния посредник. В такива случаи, инвестиционният посредник винаги прави задълбочен преглед на правните основания за разкриване на лични данни. Важно е да се знае, че получателят на данни в разбирането на регламента е субектът, който обработва лични данни от името на инвестиционния посредник, и е субектът, на който се предоставят данни за собствени цели ( например, органите на държавната администрация).

Продължителност на обработката на данни:

 • До момента на приключване на договора и след това за други правни цели, свързани със споразумението, например периодът за осигуряване на евентуални претенции, е 10 години.

На кого могат да бъдат разкрити Вашите данни?

 • Упълномощени служители от Инвестиционния посредник
 • Държавни органи и институции, упълномощени да изискват такъв достъп
 • Субекти, които си сътрудничат с инвестиционния посредник, например посредници на брокерси услуги

Какви са Вашите права?

 • Имате право да достигате до личните Ви данни, да ги редактирате и да ограничавате достъпа на обработка на личните Ви данни и още много.
 • Не забравяйте, че в някои случаи, когато сключвате споразумение, някои детайли могат да бъдат поискани, за да го подпишете.
 • Можете да управлявате използването на Вашите данни във всеки клон на инвестиционния посредник.