Николай Майстер, CFA

Изпълнителен директор

Завършил в Тунис през 1997 г. бакалавърска степен по Управленски науки, със специалозация Банков мениджмънт. Г-н Майстер стартира своята кариера в Тунис като анализатор на акции в Smart Finance - местна компания за изследвания. Преди основането на Интеркапитал маркетс през 2001 г., той е работил като анализатор и брокер на ценни книжа в голям инвестиционен посредник. Г-н Майстер е сертифициран финансов анализатор (притежаващ CFA).