Intercapital Markets w 2017 roku stawia na firmy eksportowe

Bułgarski dom maklerski w 2017 roku chce skupić się na firmach eksportowych, których konkurencyjność powinna wzrosnąć w efekcie osłabienia pozycji złotego. Intercapital Markets przewiduje jednocześnie pogorszenie się warunków gospodarczych kraju, co ma być związane bezpośrednio z prawdopodobnym zamrożeniem funduszy Unii Europejskiej dla Polski.

Analitycy Intercapital Markets uważają, że w 2017 roku możemy zaobserwować zamrożenie funduszy europejskich dla Polski. W związku z tym, przyszłoroczna strategia dla polskich obligacji opierać się będzie na krótkoterminowych papierach wartościowych.

Chcemy skupić się na firmach eksportowych, ponieważ to one radzą sobie lepiej niż zdecydowana większość rynku w ciągu ostatnich 18 miesięcy, co widać na przykładzie naszego portfela ICM Target Poland Growth Portfolio. Spodziewamy się podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynkach zagranicznych w efekcie osłabieniu złotego – komentuje CEO Intercapital Markets, Nicolay Mayster.

W odniesieniu do europejskich papierów wartościowych analitycy ICM chcą unikać akcji banków, nawet jeśli rynek uzna, że osiągnęły już dolne granice notowań. Celem Intercapital Marktes na 2017 rok jest skupienie się na firmach sprzedających towary oraz usługi konsumpcyjne na lokalnych rynkach zagranicznych, takich jak niemiecki, gdzie gospodarka wydaje się być stabilna.

Informacja prasowa