Instrumenty

Nasza siła to rynki akcyjne...

Handlowanie elektroniczne na instrumentach bazowych

Wielu klientów indywidualnych łączy handlowanie elektroniczne na giełdach zagranicznych, tylko z kontraktami na różnice kursowe (Contracts for Difference - CFD). W przypadku CFD klienci nie dysponują instrumentem bazowym. Zawierają oni kontrakt z brokerem, w którym jedna ze stron zapłaci różnicę pomiędzy wartością w dniu ustalania, a wartością w dniu wykonania kontraktu. To oznacza, że klienci ponoszą również ryzyko kredytowe kontrahenta, które może być niskie lub też wysokie.

Z ICM możesz handlować instrumentami bazowymi na wielu rynkach na całym świecie, składając zlecenia u nas przez telefon lub przy użyciu którejkolwiek wersji platformy INFRONT (stacjonarna, internetowa lub mobilna). Jesteś właścicielem akcji i możesz ją przerzucić na swoim rachunku u innego maklera w każdej chwili. Możesz również uczestniczyć na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i skorzystać ze swojego prawa głosu. Dotyczy to nie tylko naszych lokalnych rynków w Polsce i Bułgarii lecz również wszystkich rynków do których umożliwiamy Ci dostęp.

 

... lecz oprócz akcji, oferujemy również handlowanie obligacjami i instrumentami pochodnymi na całym świecie

Obligacje

Rynki obligacji różnią się znacząco w porównianiu z rynkami akcyjnymi tym, że obligacje są zwykle handlowane poza rynkami zorganizowanymi. Transakcje są najczęściej negocjowane bezpośrednio pomiędzy brokerami. Uczestniczyliśmy w transakcjach wartych ponad 4 mlrd USD w przeciągu ostatnich 3 lat. Mamy rozbudowaną i stale rosnącą sieć kontrahentów, która pozwala nam zaoferować najlepszą realizację zleceń. Obligacje, szczególnie skarbowe, są jedynymi instrumentami, w przypadku których możemy stać się drugą stronę transakcji, a nie być jedynie pośredniczącym. Klienci mogą u nas składać zlecenia na zakup lub sprzedaż obligacji przez telefon. Umożliwiamy również dostęp do wielu przydatnych informacji dla obligacji na naszej platformie INFRONT.

 

Z przyjemnością pomożemy stworzyć oraz wdrożyć strategię headgingową lub inwestycyjną

Instrumenty pochodne

Oferujemy również korzystną realizacje zleceń dla kontraktów futures oraz opcji. Niezależnie od tego, czy Twoja strategia zakłada zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym, stopami procentowymi, wahaniami cen surowców bądź chcesz inwestować w akcje lub indeksy używając futures lub opcji - my pomożemy Ci zrealizować Twój cel. Podobnie jak w przypadku obligacji - zlecenia składane są przez telefon. Natomiast pracujemy ciężko nad dodaniem instrumentów pochodnych do platformy INFRONT, w której już jest wiele danych dotyczących instrumentów pochodnych.

 

Margin FX przy użyciu CFD

Kontrakty na różnice kursowe

Poza handlowaniem akcjami, obligacjami i instrumentami pochodnymi, oferujemy również zawieranie kontraktów na różnice kursowe dla walut, indeksów, złota, srebra, ropy i dla niektórych surowców miękkich. Współpracujemy z zaufanym partnerem, członkiem Brytyjskiej Komisji Nadzoru Finansowego (FCA) w Londynie, który dostarcza nam Meta Trader 4 na zasadach "white label". Nasz partner również stosuje tę samą zasadę bycia jedynie pośredniczącym przy realizowaniu zleceń, którą sami stosujemy w przypadku akcji oraz instrumentów pochodnych.