Instrumenty

Nasza siła to rynki akcyjne...

Handlowanie elektroniczne na instrumentach bazowych

Z ICM możesz handlować instrumentami bazowymi na wielu rynkach na całym świecie, składając zlecenia u nas przez telefon lub przy użyciu którejkolwiek wersji platformy INFRONT (stacjonarna, internetowa lub mobilna). Jesteś właścicielem akcji i możesz ją przerzucić na swoim rachunku u innego maklera w każdej chwili. Możesz również uczestniczyć na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i skorzystać ze swojego prawa głosu. Dotyczy to nie tylko naszych lokalnych rynków w Polsce i Bułgarii lecz również wszystkich rynków do których umożliwiamy Ci dostęp.

 

... lecz oprócz akcji, oferujemy również handlowanie obligacjami i instrumentami pochodnymi na całym świecie

Obligacje

Rynki obligacji różnią się znacząco w porównianiu z rynkami akcyjnymi tym, że obligacje są zwykle handlowane poza rynkami zorganizowanymi. Transakcje są najczęściej negocjowane bezpośrednio pomiędzy brokerami. Uczestniczyliśmy w transakcjach wartych ponad 4 mlrd USD w przeciągu ostatnich 3 lat. Mamy rozbudowaną i stale rosnącą sieć kontrahentów, która pozwala nam zaoferować najlepszą realizację zleceń. Obligacje, szczególnie skarbowe, są jedynymi instrumentami, w przypadku których możemy stać się drugą stronę transakcji, a nie być jedynie pośredniczącym. Klienci mogą u nas składać zlecenia na zakup lub sprzedaż obligacji przez telefon. Umożliwiamy również dostęp do wielu przydatnych informacji dla obligacji na naszej platformie INFRONT.

 

Z przyjemnością pomożemy stworzyć oraz wdrożyć strategię headgingową lub inwestycyjną

Oferujemy również korzystną realizacje zleceń dla kontraktów futures oraz opcji. Niezależnie od tego, czy Twoja strategia zakłada zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym, stopami procentowymi, wahaniami cen surowców bądź chcesz inwestować w akcje lub indeksy używając futures lub opcji - my pomożemy Ci zrealizować Twój cel. Podobnie jak w przypadku obligacji - zlecenia składane są przez telefon. Natomiast pracujemy ciężko nad dodaniem instrumentów pochodnych do platformy INFRONT, w której już jest wiele danych dotyczących instrumentów pochodnych.

Kontrakty na różnice kursowe (CFD) na waluty, indeksy i towary. 

Kontrakty na różnice kursowe (CFD)

IP Intercapital Markets AD oferuje handel kontraktami na różnice kursowe (CFD), indeksami oraz towarami. Współpracujemy z zaufanym partnerem – licencjonowanym polskim brokerem XTB S.A., nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego. W celu łatwego i wygodnego zawierania transakcji, klienci IP Intercapital Markets AS otrzymują dostęp do elektronicznego systemu transakcyjnego o nazwie „ICMFIX”, który zapewnia zdalny dostęp do rachunków klientów, notowań, możliwość łatwego składania zleceń, potwierdzeń zawartych transakcji, przydatnych informacji rynkowych itp. Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty na różnice kursowe (CFD) i transakcje walutowe są instrumentami finansowymi wysokiego ryzyka, które wymagają szczególnej wiedzy. Handel z dźwignią może skutkować szybką utratą środków. Około 80% inwestorów traci pieniądze podczas handlu na CFD. Zastanów się czy rozumiesz jak działa mechanizm CFD i czy możesz sobie pozwolić na duże ryzyko utraty zainwestowanych środków.