Najlepsza Realizacja

Jakość realizacji zleceń jest często pomijana, nawet przez profesjonalnych inwestorów

Najlepsza realizacja

Najlepsza realizacja jest pojęciem, o którym nawet profesjonalni inwestorzy często zapominają. Wielu uważa, że ​​o wiele istotniejszy jest wybór odpowiednich inwestycji. Czy płacisz trochę więcej niż najlepsza możliwa cena, nie ma za bardzo znaczenia. I mają rację co do pierwszej części. Jednak małe różnice w cenie, za które inwestorzy również płacą z powodu nie najlepszej realizacji zlecenia są również ważne. W dłuższej perspektywie małe różnice się kumulują, podobnie jak prowizje, i mogą spowodować, że portfel będzie miał gorsze wyniki. Podczas obrotu akcjami dużych i płynnych spółek, koszty gorszej realizacji zleceń są tylko drobnymi ułamkami procentu każdej transakcji. Jednak przy mniej płynnych akcji koszty mogą sięgnąć nawet 1% lub więcej.

Obecnie istnieje wiele rynków finansowych. W Stanach Zjednoczonych akcja może być handlowana na ponad 50 miejscach. To niedawny trend i wiele osób wciąż nie zdaje sobie z tego sprawy. Ten trend zbliża się również do Europy. Akcje polskie i bułgarskie handlowane są tylko na jednej giełdzie, z wyjątkiem GDR w Londynie na przykład. Ale GDR to odrębny instrument finansowy, często handlowany w innej walucie, więc łatwo jest zrobić różnicę. Dla większych rynków w Europie i Stanach Zjednoczonych ta sama akcja (która jest rozliczana w tym samym depozycie) jest akceptowana i aktywnie notowana na wielu miejscach. Te miejsca można nazwać giełdami, wielostronnymi platformami obrotu (MTF), dark-pools, itd.

Skąd możesz wiedzieć, że Twój dom maklerski wyśle zlecenie do miejsca, w którym ogólny koszt będzie dla Ciebie najniższy? Trudno jest to wiedzieć, skoro bardzo często nawet Twój makler nie wie, jak zamówienia są kierowane dokładnie i dokąd. Trudno jest dla domu maklerskiego, zwłaszcza lokalnego w Polsce, Bułgarii czy Rumunii, aby był członkiem i miał bezpośredni dostęp do wszystkich możliwych miejsc, w których akcje są przedmiotem obrotu. To dlatego wszyscy używamy sieci maklerów realizujących zlecenia. Pytanie brzmi, jak dobre są one w dostarczaniu najlepszej realizacji i jak są wybierane.

W Intercapital Markets pracowaliśmy latami aby nawiązać współpracę z maklerami, którzy podzielają nasze zasady realizacji zleceń, czyli działają tylko jako wykonawcy zleceń, a więc ich interes jest po stronie klientów, a nie odwrotnie (co zdarza się w przypadku przyjmowania przeciwnej strony w realizacji zleceń). Dla rynków międzynarodowych wysyłamy zlecenia naszych klientów do Neonet, z siedzibą w Sztokholmie. Jest to pośrednik specjalizujący się w dostarczaniu najlepszej realizacji dla transakcji giełdowych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Neonet korzysta z najnowocześniejszych technologii i oprogramowania, które są stale ulepszane, aby zapewnić najlepszą możliwą realizację zleceń dla naszych klientów.

 

 

Ważne Wiadomości

 • Zawiadomienie o zamknięciu naszego Oddziału w Polsce.

Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż od dnia 31-07-2023 Oddział w Polsce Domu Maklerskiego Intercapital Markets zakończy swoją działalność operacyjną na rzecz klientów – nie będzie zawierał umów z klientami, jak również nie będzie brał udziału w obsłudze klientów, którzy posiadają zawarte umowy. Wkrótce po tym terminie Oddział zostanie zamknięty na stałe. Planowana data tego ostatecznego zamknięcia to 14-08-2023, jednak może ona ulec zmianie, ponieważ zależy od różnych procedur.

Co oznacza zamknięcie Oddziału dla Państwa?

Po zamknięciu Oddziału w Polsce będą Państwo obsługiwani wyłącznie oraz całkowicie przez centralę w Sofii, Bułgarii. Obsługa polega głównie na udzielaniu Państwu informacji, przyjmowaniu od Państwa zleceń i zawieraniu transakcji na instrumentach finansowych na rachunek Klienta. Również do tej pory większa część tych czynności była wykonywana przez naszych współpracowników w centrali w Sofii. Jednak jesteśmy świadomi, że funkcjonowanie Oddziału oraz pracowników w Polsce mogło mieć wpływ na Państwa decyzję o zawarciu z nami umowy i prowadzeniu u nas rachunków instrumentów finansowych.

Po 31-07-2023 będzie można zwrócić się o przekazanie informacji, składać zlecenia do transakcji na instrumentach finansowych oraz przekazywać dokumenty związane z nimi w którykolwiek z wymienionych poniżej sposobów:

 • W centralnym biurze przy ul. G.S. Rakovski 140, Sofia 1000, Bułgaria;
 • Zdalnie drogą mailową na adres: trading@intercapitalmarkets.com;
 • Poprzez jeden z naszych elektronicznych systemów transakcyjnych (Infront lub ICM FX);
 • Za pośrednictwem naszego portalu: www.icmrk.com;
 • Drogą telefoniczną pod numer: +359 2 921 0510.

Nie będą już mogli Państwo zadzwonić do oddziału lub spotkać się z nami w naszym oddziale w Polsce.

Współpracownicy, którzy będą mieli przyjemność obsługiwać Państwa będą zarejestrowani w Bułgarskiej Komisji Nadzoru Finansowego jako specjaliści ds. obsługi klienta, maklerzy, doradcy inwestycyjni lub dyrektorzy wykonawczy. Postaramy się nadal obsługiwać Państwa w języku polskim, jednak należy brać pod uwagę, iż możemy nie mieć pracowników posługujących się językiem polskim jako językiem ojczystym.

Jeżeli z powodu zamknięcia Oddziału lub z jakiegokolwiek innego powodu zdecydują się Państwo na wypowiedzenie umowy z nami, można dokonać tego w każdej chwili przed jak również po zamknięciu Oddziału. W przypadku konieczności przeniesienia instrumentów finansowych przechowywanych na rachunku maklerskim u nas do innego domu maklerskiego, przeniesienie to zostanie zrealizowane całkowicie za darmo, bez naliczania jakichkolwiek opłat lub prowizji.

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o kontakt z nami w następujący sposób:

 

 • Nowa Tabela Opłat. 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 16.07.2023 r. wchodzi w życie nowa Tabela Opłat i Prowizji IP „Intercapital Markets” AD do umów o świadczenie usług maklerskich zawartych z Intercapital Markets.

Zostały dokonane następujące zmiany:

 1. Do transakcji w USA i Kanadzie zostały wprowadzone dwa poziomy prowizji według ceny akcji będących przedmiotem transakcji (do 1 dolara i ponad 1 dolara); wprowadzona została zmiana również w podziale prowizji dla Intercapital Markets oraz przeznaczonych na koszty zewnętrzne, bez zmian ogólnych kosztów ponoszonych przez klienta.
 2. Zmiana prowizji do transakcji na rynku w Grecji oraz Austrii.
 3. Zostały wprowadzone zmiany w cenach za korzystanie z niektórych wersji elektronicznej platformy transakcyjnej Infront, jednak korzystanie z Infront Web oraz Infront Mobile pozostaje darmowe.
 4. Koszty przechowywania instrumentów finansowych pozostają bez zmian, a opłaty na rzecz Funduszu Gwarancyjnego dla Inwestorów pozostały zaktualizowane oraz wyszczególnione w bardziej widocznym miejscu w Tabeli opłat i prowizji.

Tabela Opłat i Prowizji została zaktualizowana decyzją Rady Dyrektorów z dnia 08.06.2023 r.

Klienci, którzy nie wyrażają zgody na zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji, mają prawo wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, zgodnie z art. 4a, ust. 4 Regulaminu świadczenia usług maklerskich, przed wejściem w życie nowej Tabeli Opłat i Prowizji, składając wypowiedzenie w formie pisemnej w domu maklerskim, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i opłat, z wyjątkiem kosztów związanych z posiadanymi przez nich aktywami finansowymi.

Nową Tabelę Opłat i Prowizji można sprawdzić pod następującym linkiem: https://www.intercapitalmarkets.com/pl/content/dokumenty