Portfele Target-Date

Łatwo zaplanuj ważne wydarzenia w Twoim życiu

W życiu jest wiele ważnych wydarzeń

W życiu każdego z nas jest wiele ważnych wydarzeń, które staramy się zaplanować. Klientom ICM łatwiej jest osiągnąć spokój ducha z portfelami ICM typu Target-Date wiedząc, że zabezpieczyli się finansowo dla wydarzeń takich jak:

 • Emerytura - zawsze warto jest mieć odłożone środki finansowe na okres po przejściu na emeryturę aby móc utrzymać dotychczasowy standard życia i być może wspierać dzieci lub wnuki. Prawdopodobnie masz już swój sposób na przechowywanie i pomnażanie swojego majątku, jak np. inwestycje w nieruchomości lub w swój biznes albo odkładanie składek w fundusze emerytalne. Zawsze warto jednak mieć dodatkowe narzędzie do oszczędzania, które nie jest skorelowane lub zależne od pozostałych. Nasz długoterminowy portfel Target 2035 jest do tego idealny.
 • Wykształcenie dzieci - najcenniejszą rzecz, jaką możesz dać swoim dzieciom to wykształcenie (lub zapewnienie możliwości finansowej na samodzielny rozwój). Czesne na dobrych uczelniach mogą być bardzo wysokie. Dlatego, w zależności jak duże są Twoje dzieci, możesz zacząć odkładać pieniądze przy pomocy naszych portfeli Target 2025 lub Target 2030.
 • Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej - nawet najlepsze pomysły na biznes są lepiej rozwijane jeżeli masz jakiś własny kapitał początkowy. Zacznij zarabiać od dziś przy pomocy naszego portfela Target 2020 aby za parę lat mieć wystarczająco pieniędzy na zrezygnowanie z pracy na rzecz kogoś innego dla bardziej ciekawej i satysfakcjonującej pracy jako przedsiębiorca.

W celu uzyskania więcej informacji na temat każdego typu portfela TARGET, kliknij na jeden z linków na końcu strony.

 

Zmieniamy alokacje aktywów na przestrzeni całego okresu portfela aby zapewnić optymalny zwrot na dany dzień

Jak to działa

Rynki finansowe mogą być bardzo niestabilne i różne klasy aktywów mogą mieć różną zmienność. W długim terminie, akcje zapewniają najlepszy zwrot. Jest jednak ryzykownie zainwestować wszystko w akcje w momencie gdy potrzebujesz dostęp do gotówki. Może się zatem zdarzyć, że ceny akcji mocno spadną akurat w tym czasie. Koncept Target-Date jest bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych, gdzie fundusze Target-Date są podstawowym narzędziem do oszczędzania na emeryturę. Zarządzający portfelem zmienia alokację pomiędzy akcjami, obligacjami i gotówką, w zależności od czasu, który pozostaje do określonej daty. Jeśli czas jest wystarczająco długi, zainwestujemy większość ze środków w akcje o dużym potencjale wzrostu idący w parę z większym ryzykiem. Z czasem, przerzucamy środki na bezpieczniejsze akcje (na przykład duże stabilne spółki, płacące dywidendy). Wraz ze zbliżaniem się do terminu portfela, inwestujemy większość środków w łatwo zbywalne obligacje i gotówkę. Klienci zawsze mogą to zrobić sami, na przykład przerzucając środki z naszego portfela Target Growth do porfela Target Income. Ale jak z każdą inną rzeczą, specjalizacja jest bardzo ważna. Decyzja kiedy dokładnie przerzucić środki może mieć istotny wpływ na ostateczny poziom zwrotu z inwestycji. Jeśli nie masz pewności, możesz skoncentrować się na swojej pracy i zostawić podejmowanie decyzji inwestycyjnych profesjonalistom, korzystając z portfeli Target-Date.

 

Duża różnorodność terminów od 5 do 20 lat

Pełna lista portfeli Target-Date

Poniżej przedstawiamy pełną listę portfeli Target-Date, które obecnie oferujemy. Prosimy zapoznać się z prospektem informacyjnym każdego portfela

 • Target-Date 2020
 • Target-Date 2025
 • Target-Date 2030
 • Target-Date 2035

 

Ważne Wiadomości

 • Zawiadomienie o zamknięciu naszego Oddziału w Polsce.

Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż od dnia 31-07-2023 Oddział w Polsce Domu Maklerskiego Intercapital Markets zakończy swoją działalność operacyjną na rzecz klientów – nie będzie zawierał umów z klientami, jak również nie będzie brał udziału w obsłudze klientów, którzy posiadają zawarte umowy. Wkrótce po tym terminie Oddział zostanie zamknięty na stałe. Planowana data tego ostatecznego zamknięcia to 14-08-2023, jednak może ona ulec zmianie, ponieważ zależy od różnych procedur.

Co oznacza zamknięcie Oddziału dla Państwa?

Po zamknięciu Oddziału w Polsce będą Państwo obsługiwani wyłącznie oraz całkowicie przez centralę w Sofii, Bułgarii. Obsługa polega głównie na udzielaniu Państwu informacji, przyjmowaniu od Państwa zleceń i zawieraniu transakcji na instrumentach finansowych na rachunek Klienta. Również do tej pory większa część tych czynności była wykonywana przez naszych współpracowników w centrali w Sofii. Jednak jesteśmy świadomi, że funkcjonowanie Oddziału oraz pracowników w Polsce mogło mieć wpływ na Państwa decyzję o zawarciu z nami umowy i prowadzeniu u nas rachunków instrumentów finansowych.

Po 31-07-2023 będzie można zwrócić się o przekazanie informacji, składać zlecenia do transakcji na instrumentach finansowych oraz przekazywać dokumenty związane z nimi w którykolwiek z wymienionych poniżej sposobów:

 • W centralnym biurze przy ul. G.S. Rakovski 140, Sofia 1000, Bułgaria;
 • Zdalnie drogą mailową na adres: trading@intercapitalmarkets.com;
 • Poprzez jeden z naszych elektronicznych systemów transakcyjnych (Infront lub ICM FX);
 • Za pośrednictwem naszego portalu: www.icmrk.com;
 • Drogą telefoniczną pod numer: +359 2 921 0510.

Nie będą już mogli Państwo zadzwonić do oddziału lub spotkać się z nami w naszym oddziale w Polsce.

Współpracownicy, którzy będą mieli przyjemność obsługiwać Państwa będą zarejestrowani w Bułgarskiej Komisji Nadzoru Finansowego jako specjaliści ds. obsługi klienta, maklerzy, doradcy inwestycyjni lub dyrektorzy wykonawczy. Postaramy się nadal obsługiwać Państwa w języku polskim, jednak należy brać pod uwagę, iż możemy nie mieć pracowników posługujących się językiem polskim jako językiem ojczystym.

Jeżeli z powodu zamknięcia Oddziału lub z jakiegokolwiek innego powodu zdecydują się Państwo na wypowiedzenie umowy z nami, można dokonać tego w każdej chwili przed jak również po zamknięciu Oddziału. W przypadku konieczności przeniesienia instrumentów finansowych przechowywanych na rachunku maklerskim u nas do innego domu maklerskiego, przeniesienie to zostanie zrealizowane całkowicie za darmo, bez naliczania jakichkolwiek opłat lub prowizji.

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o kontakt z nami w następujący sposób:

 

 • Nowa Tabela Opłat. 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 16.07.2023 r. wchodzi w życie nowa Tabela Opłat i Prowizji IP „Intercapital Markets” AD do umów o świadczenie usług maklerskich zawartych z Intercapital Markets.

Zostały dokonane następujące zmiany:

 1. Do transakcji w USA i Kanadzie zostały wprowadzone dwa poziomy prowizji według ceny akcji będących przedmiotem transakcji (do 1 dolara i ponad 1 dolara); wprowadzona została zmiana również w podziale prowizji dla Intercapital Markets oraz przeznaczonych na koszty zewnętrzne, bez zmian ogólnych kosztów ponoszonych przez klienta.
 2. Zmiana prowizji do transakcji na rynku w Grecji oraz Austrii.
 3. Zostały wprowadzone zmiany w cenach za korzystanie z niektórych wersji elektronicznej platformy transakcyjnej Infront, jednak korzystanie z Infront Web oraz Infront Mobile pozostaje darmowe.
 4. Koszty przechowywania instrumentów finansowych pozostają bez zmian, a opłaty na rzecz Funduszu Gwarancyjnego dla Inwestorów pozostały zaktualizowane oraz wyszczególnione w bardziej widocznym miejscu w Tabeli opłat i prowizji.

Tabela Opłat i Prowizji została zaktualizowana decyzją Rady Dyrektorów z dnia 08.06.2023 r.

Klienci, którzy nie wyrażają zgody na zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji, mają prawo wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, zgodnie z art. 4a, ust. 4 Regulaminu świadczenia usług maklerskich, przed wejściem w życie nowej Tabeli Opłat i Prowizji, składając wypowiedzenie w formie pisemnej w domu maklerskim, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i opłat, z wyjątkiem kosztów związanych z posiadanymi przez nich aktywami finansowymi.

Nową Tabelę Opłat i Prowizji można sprawdzić pod następującym linkiem: https://www.intercapitalmarkets.com/pl/content/dokumenty