Portfele Target-Date

Łatwo zaplanuj ważne wydarzenia w Twoim życiu

W życiu jest wiele ważnych wydarzeń

W życiu każdego z nas jest wiele ważnych wydarzeń, które staramy się zaplanować. Klientom ICM łatwiej jest osiągnąć spokój ducha z portfelami ICM typu Target-Date wiedząc, że zabezpieczyli się finansowo dla wydarzeń takich jak:

  • Emerytura - zawsze warto jest mieć odłożone środki finansowe na okres po przejściu na emeryturę aby móc utrzymać dotychczasowy standard życia i być może wspierać dzieci lub wnuki. Prawdopodobnie masz już swój sposób na przechowywanie i pomnażanie swojego majątku, jak np. inwestycje w nieruchomości lub w swój biznes albo odkładanie składek w fundusze emerytalne. Zawsze warto jednak mieć dodatkowe narzędzie do oszczędzania, które nie jest skorelowane lub zależne od pozostałych. Nasz długoterminowy portfel Target 2035 jest do tego idealny.
  • Wykształcenie dzieci - najcenniejszą rzecz, jaką możesz dać swoim dzieciom to wykształcenie (lub zapewnienie możliwości finansowej na samodzielny rozwój). Czesne na dobrych uczelniach mogą być bardzo wysokie. Dlatego, w zależności jak duże są Twoje dzieci, możesz zacząć odkładać pieniądze przy pomocy naszych portfeli Target 2025 lub Target 2030.
  • Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej - nawet najlepsze pomysły na biznes są lepiej rozwijane jeżeli masz jakiś własny kapitał początkowy. Zacznij zarabiać od dziś przy pomocy naszego portfela Target 2020 aby za parę lat mieć wystarczająco pieniędzy na zrezygnowanie z pracy na rzecz kogoś innego dla bardziej ciekawej i satysfakcjonującej pracy jako przedsiębiorca.

W celu uzyskania więcej informacji na temat każdego typu portfela TARGET, kliknij na jeden z linków na końcu strony.

 

Zmieniamy alokacje aktywów na przestrzeni całego okresu portfela aby zapewnić optymalny zwrot na dany dzień

Jak to działa

Rynki finansowe mogą być bardzo niestabilne i różne klasy aktywów mogą mieć różną zmienność. W długim terminie, akcje zapewniają najlepszy zwrot. Jest jednak ryzykownie zainwestować wszystko w akcje w momencie gdy potrzebujesz dostęp do gotówki. Może się zatem zdarzyć, że ceny akcji mocno spadną akurat w tym czasie. Koncept Target-Date jest bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych, gdzie fundusze Target-Date są podstawowym narzędziem do oszczędzania na emeryturę. Zarządzający portfelem zmienia alokację pomiędzy akcjami, obligacjami i gotówką, w zależności od czasu, który pozostaje do określonej daty. Jeśli czas jest wystarczająco długi, zainwestujemy większość ze środków w akcje o dużym potencjale wzrostu idący w parę z większym ryzykiem. Z czasem, przerzucamy środki na bezpieczniejsze akcje (na przykład duże stabilne spółki, płacące dywidendy). Wraz ze zbliżaniem się do terminu portfela, inwestujemy większość środków w łatwo zbywalne obligacje i gotówkę. Klienci zawsze mogą to zrobić sami, na przykład przerzucając środki z naszego portfela Target Growth do porfela Target Income. Ale jak z każdą inną rzeczą, specjalizacja jest bardzo ważna. Decyzja kiedy dokładnie przerzucić środki może mieć istotny wpływ na ostateczny poziom zwrotu z inwestycji. Jeśli nie masz pewności, możesz skoncentrować się na swojej pracy i zostawić podejmowanie decyzji inwestycyjnych profesjonalistom, korzystając z portfeli Target-Date.

 

Duża różnorodność terminów od 5 do 20 lat

Pełna lista portfeli Target-Date

Poniżej przedstawiamy pełną listę portfeli Target-Date, które obecnie oferujemy. Prosimy zapoznać się z prospektem informacyjnym każdego portfela

  • Target-Date 2020
  • Target-Date 2025
  • Target-Date 2030
  • Target-Date 2035