Prowizje

 

Prostota w najlepszym wydaniu

Ta sama prowizja dla większości rynków

Od transakcji na najbardziej popularnych giełd, pobieramy tę samą prowizję. W zależności od Twojej aktywności, stosujemy następujące taryfy:

 • BASIC – 0.20% .
 • INFRONT – 0.15%
 • PRO – 0.10%

Giełdy, dla których powyższe taryfy mają zastosowanie to: Polska (GPW w Warszawie), Stany Zjednoczone (NYSE, NASDAQ), Niemcy (Frankfurt Xetra), Francja (Euronext Paryż), Wielka Brytania (Londyńska Giełda Papierów Wartościowych łącznie z International Order Book), Włochy (Giełda Papierów Wartościowych w Mediolanie), Hiszpania (Giełda Papierów Wartościowych w Madrycie), Portugalia (Euronext Lizbona), Belgia (Euronext Bruksela), Holandia (Euronext Amsterdam), Dania (Giełda Papierów Wartościowych w Kopenhadze), Finlandia (Helsińska Giełda Papierów Wartościowych), Szwecja (Sztokholmska Giełda Papierów Wartościowych), Norwegia (Giełda Papierów Wartościowych w Oslo).

Dla niektórych giełd jak np. Turcja (Giełda Papierów Wartościowych w Stambule), Bułgaria (Bułgarska Giełda Papierów Wartościowych), Kanada (Giełda Papierów Wartościowych w Toronto) oferujemy odpowiednio: 0.24%, 0.20% and 0.16%.

 

 

Jasne zasady

Która taryfa będzie Cię obowiązywać?

Przede wszystkim, w ramach oferty specjalnej, oferujemy dla wszystkich nowych klientów możliwość handlowania z prowizją INFRONT 0.15%, zamiast taryfy BASIC 0.20%. Oferta jest ważna dla wszystkich klientów, którzy otworzą u nas rachunek maklerski do końca 2017 roku.

Po zakończeniu oferty specjalnej, będą miały zastosowane standardowe warunki, które są następujące:

 • BASIC – podstawowa taryfa dla nowych klientów;
 • INFRONT – jeśli wartość zapłaconej prowizji będzie wyższa niż 1,000 zł. miesięcznie;
 • PRO – dla aktywnych klientów, płacących przynajmniej PLN 5,000 zł. prowizji miesięcznie.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat prowizji, minimalnych opłat oraz innych instrumentów, kliknij tutaj   aby zobaczyć naszą tabelę opłat i prowizji.

 

Ważne Wiadomości

 • Zawiadomienie o zamknięciu naszego Oddziału w Polsce.

Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż od dnia 31-07-2023 Oddział w Polsce Domu Maklerskiego Intercapital Markets zakończy swoją działalność operacyjną na rzecz klientów – nie będzie zawierał umów z klientami, jak również nie będzie brał udziału w obsłudze klientów, którzy posiadają zawarte umowy. Wkrótce po tym terminie Oddział zostanie zamknięty na stałe. Planowana data tego ostatecznego zamknięcia to 14-08-2023, jednak może ona ulec zmianie, ponieważ zależy od różnych procedur.

Co oznacza zamknięcie Oddziału dla Państwa?

Po zamknięciu Oddziału w Polsce będą Państwo obsługiwani wyłącznie oraz całkowicie przez centralę w Sofii, Bułgarii. Obsługa polega głównie na udzielaniu Państwu informacji, przyjmowaniu od Państwa zleceń i zawieraniu transakcji na instrumentach finansowych na rachunek Klienta. Również do tej pory większa część tych czynności była wykonywana przez naszych współpracowników w centrali w Sofii. Jednak jesteśmy świadomi, że funkcjonowanie Oddziału oraz pracowników w Polsce mogło mieć wpływ na Państwa decyzję o zawarciu z nami umowy i prowadzeniu u nas rachunków instrumentów finansowych.

Po 31-07-2023 będzie można zwrócić się o przekazanie informacji, składać zlecenia do transakcji na instrumentach finansowych oraz przekazywać dokumenty związane z nimi w którykolwiek z wymienionych poniżej sposobów:

 • W centralnym biurze przy ul. G.S. Rakovski 140, Sofia 1000, Bułgaria;
 • Zdalnie drogą mailową na adres: trading@intercapitalmarkets.com;
 • Poprzez jeden z naszych elektronicznych systemów transakcyjnych (Infront lub ICM FX);
 • Za pośrednictwem naszego portalu: www.icmrk.com;
 • Drogą telefoniczną pod numer: +359 2 921 0510.

Nie będą już mogli Państwo zadzwonić do oddziału lub spotkać się z nami w naszym oddziale w Polsce.

Współpracownicy, którzy będą mieli przyjemność obsługiwać Państwa będą zarejestrowani w Bułgarskiej Komisji Nadzoru Finansowego jako specjaliści ds. obsługi klienta, maklerzy, doradcy inwestycyjni lub dyrektorzy wykonawczy. Postaramy się nadal obsługiwać Państwa w języku polskim, jednak należy brać pod uwagę, iż możemy nie mieć pracowników posługujących się językiem polskim jako językiem ojczystym.

Jeżeli z powodu zamknięcia Oddziału lub z jakiegokolwiek innego powodu zdecydują się Państwo na wypowiedzenie umowy z nami, można dokonać tego w każdej chwili przed jak również po zamknięciu Oddziału. W przypadku konieczności przeniesienia instrumentów finansowych przechowywanych na rachunku maklerskim u nas do innego domu maklerskiego, przeniesienie to zostanie zrealizowane całkowicie za darmo, bez naliczania jakichkolwiek opłat lub prowizji.

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o kontakt z nami w następujący sposób:

 

 • Nowa Tabela Opłat. 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 16.07.2023 r. wchodzi w życie nowa Tabela Opłat i Prowizji IP „Intercapital Markets” AD do umów o świadczenie usług maklerskich zawartych z Intercapital Markets.

Zostały dokonane następujące zmiany:

 1. Do transakcji w USA i Kanadzie zostały wprowadzone dwa poziomy prowizji według ceny akcji będących przedmiotem transakcji (do 1 dolara i ponad 1 dolara); wprowadzona została zmiana również w podziale prowizji dla Intercapital Markets oraz przeznaczonych na koszty zewnętrzne, bez zmian ogólnych kosztów ponoszonych przez klienta.
 2. Zmiana prowizji do transakcji na rynku w Grecji oraz Austrii.
 3. Zostały wprowadzone zmiany w cenach za korzystanie z niektórych wersji elektronicznej platformy transakcyjnej Infront, jednak korzystanie z Infront Web oraz Infront Mobile pozostaje darmowe.
 4. Koszty przechowywania instrumentów finansowych pozostają bez zmian, a opłaty na rzecz Funduszu Gwarancyjnego dla Inwestorów pozostały zaktualizowane oraz wyszczególnione w bardziej widocznym miejscu w Tabeli opłat i prowizji.

Tabela Opłat i Prowizji została zaktualizowana decyzją Rady Dyrektorów z dnia 08.06.2023 r.

Klienci, którzy nie wyrażają zgody na zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji, mają prawo wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, zgodnie z art. 4a, ust. 4 Regulaminu świadczenia usług maklerskich, przed wejściem w życie nowej Tabeli Opłat i Prowizji, składając wypowiedzenie w formie pisemnej w domu maklerskim, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i opłat, z wyjątkiem kosztów związanych z posiadanymi przez nich aktywami finansowymi.

Nową Tabelę Opłat i Prowizji można sprawdzić pod następującym linkiem: https://www.intercapitalmarkets.com/pl/content/dokumenty