Rachunek maklerski

Nasi klienci handlują podstawowymi instrumentami finansowymi, które przechowywane są przez nas w depozytach i najlepszych bankach powierniczych. Europejskie przepisy dotyczące zasad podziału środków pieniężnych klienta oraz segregacji aktywów klientów odnoszą się w całości do naszej działalności.

Oferujemy naszym klientom łatwy oraz tani dostęp zarówno do rynku polskiego jak i do rynków międzynarodowych. Niezależnie od tego czy jesteś indywidualnym inwestorem długoterminowym, aktywnym handlowcem, spółką czy funduszem inwestycyjnym, oferujemy usługi maklerskie wysokiej jakości po konkurencyjnych cenach.

Stworzyliśmy kilka rodzai rachunków maklerskich dla klientów indywidualnych i korporacyjnych. W zależności od instrumentów, którymi chciałbyś handlować jak również od poziomu aktywności oraz strategii inwestycyjnej, możemy zaoferować atrakcyjne pakiety prowizje.

Oferujemy usługi maklerskie dla klientów instytucjonalnych. Działamy jako agenci tylko przy realizacji zleceń klientów na akcje, kontrakty terminowe, opcje, fundusze ETF. Możemy handlować na rachunek własny obligacje skarbowe oraz inne instrumenty finansowe o stałym dochodzie.

Dzięki naszym trwałym relacjom partnerskim możemy zaoferować wszystkim naszym klientomdostęp do rynków akcji, papierów wartościowych o stałym dochodzie i rynków instrumentów pochodnych na całym świecie . Zwracamy szczególną uwagę na zapewnienie najlepszej możliwej realizacji zleceń na wszystkich rynkach, do których mamy dostęp. Korzystamy z usług partnerów, dokonujacych rozliczeń, dzialających tylko na zasadzie pośrednictwa i których celem jest zapewnienie najlepszej realizacji transakcji dla nas i naszych klientów.