Dlaczego ICM

Odpowiednie połączenie pomiędzy lokalną obsługą a globalnym dostępem.

Dostęp do lokalnych oraz międzynarodowych rynków

ICM jest domem maklerskim, który działa zarówno na polskiej jak i bułgarskiej giełdzie papierów wartościowych. Dla tych rynków ICM oferuje pełen zakres usług, w tym badania, analizy rynkowe oraz opinie.

Posiadamy Bezpośredni Dostęp Rynkowy (DMA) do najważniejszych rynków w Europie oraz USA, jak również do mniejszych, lecz bardzo dynamicznych rynków, takich jak Turcja czy Rumunia.

Umożliwiamy dokonanie wpłaty na rachunek w różnej walucie, przeliczenie kwoty po kursie rynkowym, a następnie handlowanie akcjami i innymi instrumentami finansowymi w różnych walutach.

Co więcej, nasi klienci mogą handlować na wszystkich dostępnych rynkach, w tym na lokalnych rynkach w Warszawie i Sofii, z tego samego ekranu oraz z tego samego konta.

Pozwala to na łatwiejsze korzystanie z większego zakresu możliwości na rynkach zagranicznych bez żadnych utrudnień.

 

Niezawodne narzędzia dla inwestorów – wersje na komputer stacjonarny, web oraz na komórkę

Narzędzia

Zapewniamy dostęp do pełnego zakresu narzędzi dostarczanych przez Infront – to wiodący dostawca danych rynkowych oraz technologii transakcyjnej. W zależności od potrzeb można dokonać wyboru spośród następujących możliwości:

 • Infront Trader Pro. Jest to wersja na komputer stacjonarny zapewniająca dostęp do pełnego zakresu możliwości handlowych jak algorytmy, handel za jednym kliknięciem, handel za pomocą koszyka itd.
 • Infront WebTrader. Jest to rozwiązanie web z łatwymi funkcjami, dostępne z każdego komputera. Intercapital Markets jest jednym z pierwszych domów maklerskich, które wprowadziły to nowoczesne rozwiązanie Infront.
 • Infront Mobile Trader. Dostępny dla wersji iPhone i iPad, Android oraz Blackberry 10, które zapewniają możliwość monitorowania rynków, sprawdzania portfela oraz handlu w każdej chwili.

 

Lepsza jakość realizacji zleceń, dostarczana codziennie

Najlepsza Realizacja

Intercapital Markets korzysta z usług partnera do realizacji zleceń na rynkach zagranicznych, który nie tylko realizuje zlecenia wyłącznie na zasadzie agenta (nie handluje na własny rachunek i nie jest drugą stroną transakcji zawieranej przez klienta), ale specjalizuje się w zapewnianiu najlepszej realizacji zleceń na rynkach. Korzystając z Inteligentnego Systemu Zarządzania Zleceniami, nasz partner systematycznie zapewnia lepszą realizację zleceń swoim klientom instytucjonalnym w Europie.

Większość domów maklerskich, przede wszystkim na mniejszych rynkach w Europie Wschodniej, wysyła wszystkie zlecenia do jednego domu maklerskiego i klienci nie mają informacji o polityce realizacji zleceń tego domu maklerskiego. Bardzo często domy maklerskie realizują zlecenia jako druga strona transakcji na własny rachunek, jako druga strona transakcji innych klientów lub przesyłają je do innych systemów obrotu, w których jest taniej je zrealizować, ale ceny niekonieczne są najlepsze dla klienta.

 

Koszty, które są niskie, przejrzyste i proste do zrozumienia

Koszty

ICM posiada bardzo prostą i łatwą do zrozumienia strukturę prowiizji. Pobieramy takie same niskie prowizje za handel na większości rynków, na których najczęściej handlują klienci. Wielu klientów powstrzymuje się przed inwestowaniem na rynkach zagranicznych, ponieważ na ogół prowizje maklerskie są wyższe. Ponadto, wiele domów maklerkich ma bardzo skomplikowane taryfy opłat i prowizji, a także różne prowizje dla każdego rynku zagranicznego.

W ICM prowizje od transakcji giełdowych mogą wynosić tylko 0,10% dla większości rynków - Polski, USA, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, dla rynków skandynawskich i innych krajów Europy Zachodniej.

Klient otrzymuje nie tylko te same narzędzia handlowe i to samo konto, ale również te same koszty dla większości rynków zagranicznych, jak na rynku lokalnym.

 

Jesteśmy nie tylko domem maklerskim, lecz również powiernikiem twoich aktywów

Podział pieniędzy klienta od aktywów

Z ICM twoje akcje zagraniczne i instrumenty są tej samej natury, co miejscowe. Handlujesz instrumentem bazowym, który rozlicza się w danym Centralnym Depozycie Papierów Wartościowych i przechowywany jest przez jednego z najbardziej bezpiecznych powierników. Zasadę podziału aktywów klientów oraz zasada Client Money Rules stosowane są w ten sam sposób w stosunku do lokalnych jak i międzynarodowych aktywów.

Dla wielu klientów handel elektroniczny na rynkach zagranicznych oznacza, że handluje się kontraktami CFD. Choć bardzo często handel kontraktami CFD może być równie bezpieczny, wielu klientów wciąż woli mieć możliwość przeniesienia swoich instrumentów finansowych do innego domu maklerskiego w każdej chwili.

 

Znakomity zespół

Zarządzanie portfelem łącząc innowacje oraz doświadczenie

W ramach zarządzania portfelem oferujemy innowacyjne produkty, niższe prowizje i przede wszystkim – znakomity zespół łączący doświadczenie z entuzjazmem. 

Pan Jacek Ładny jest Dyrektorem Inwestycyjnym, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za nasze Polskie Portfele ICM Portfele celowe. Pan Ładny posiada ponad 30 lat doświadczenia na rynkach kapitałowych, w zarządzaniu funduszami oraz rozwoju biznesu.

Portfele ICM TARGET są innowatywnym produktem zapewniajacym lepszy dostęp do usług zarządzania portfelem. Nasze portfele TARGET pozwalają zaprojektować optymalne połączenie ryzyka, stopy zwrotu, oraz niższych opłat.

 

 

Ważne Wiadomości

 • Zawiadomienie o zamknięciu naszego Oddziału w Polsce.

Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż od dnia 31-07-2023 Oddział w Polsce Domu Maklerskiego Intercapital Markets zakończy swoją działalność operacyjną na rzecz klientów – nie będzie zawierał umów z klientami, jak również nie będzie brał udziału w obsłudze klientów, którzy posiadają zawarte umowy. Wkrótce po tym terminie Oddział zostanie zamknięty na stałe. Planowana data tego ostatecznego zamknięcia to 14-08-2023, jednak może ona ulec zmianie, ponieważ zależy od różnych procedur.

Co oznacza zamknięcie Oddziału dla Państwa?

Po zamknięciu Oddziału w Polsce będą Państwo obsługiwani wyłącznie oraz całkowicie przez centralę w Sofii, Bułgarii. Obsługa polega głównie na udzielaniu Państwu informacji, przyjmowaniu od Państwa zleceń i zawieraniu transakcji na instrumentach finansowych na rachunek Klienta. Również do tej pory większa część tych czynności była wykonywana przez naszych współpracowników w centrali w Sofii. Jednak jesteśmy świadomi, że funkcjonowanie Oddziału oraz pracowników w Polsce mogło mieć wpływ na Państwa decyzję o zawarciu z nami umowy i prowadzeniu u nas rachunków instrumentów finansowych.

Po 31-07-2023 będzie można zwrócić się o przekazanie informacji, składać zlecenia do transakcji na instrumentach finansowych oraz przekazywać dokumenty związane z nimi w którykolwiek z wymienionych poniżej sposobów:

 • W centralnym biurze przy ul. G.S. Rakovski 140, Sofia 1000, Bułgaria;
 • Zdalnie drogą mailową na adres: trading@intercapitalmarkets.com;
 • Poprzez jeden z naszych elektronicznych systemów transakcyjnych (Infront lub ICM FX);
 • Za pośrednictwem naszego portalu: www.icmrk.com;
 • Drogą telefoniczną pod numer: +359 2 921 0510.

Nie będą już mogli Państwo zadzwonić do oddziału lub spotkać się z nami w naszym oddziale w Polsce.

Współpracownicy, którzy będą mieli przyjemność obsługiwać Państwa będą zarejestrowani w Bułgarskiej Komisji Nadzoru Finansowego jako specjaliści ds. obsługi klienta, maklerzy, doradcy inwestycyjni lub dyrektorzy wykonawczy. Postaramy się nadal obsługiwać Państwa w języku polskim, jednak należy brać pod uwagę, iż możemy nie mieć pracowników posługujących się językiem polskim jako językiem ojczystym.

Jeżeli z powodu zamknięcia Oddziału lub z jakiegokolwiek innego powodu zdecydują się Państwo na wypowiedzenie umowy z nami, można dokonać tego w każdej chwili przed jak również po zamknięciu Oddziału. W przypadku konieczności przeniesienia instrumentów finansowych przechowywanych na rachunku maklerskim u nas do innego domu maklerskiego, przeniesienie to zostanie zrealizowane całkowicie za darmo, bez naliczania jakichkolwiek opłat lub prowizji.

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o kontakt z nami w następujący sposób:

 

 • Nowa Tabela Opłat. 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 16.07.2023 r. wchodzi w życie nowa Tabela Opłat i Prowizji IP „Intercapital Markets” AD do umów o świadczenie usług maklerskich zawartych z Intercapital Markets.

Zostały dokonane następujące zmiany:

 1. Do transakcji w USA i Kanadzie zostały wprowadzone dwa poziomy prowizji według ceny akcji będących przedmiotem transakcji (do 1 dolara i ponad 1 dolara); wprowadzona została zmiana również w podziale prowizji dla Intercapital Markets oraz przeznaczonych na koszty zewnętrzne, bez zmian ogólnych kosztów ponoszonych przez klienta.
 2. Zmiana prowizji do transakcji na rynku w Grecji oraz Austrii.
 3. Zostały wprowadzone zmiany w cenach za korzystanie z niektórych wersji elektronicznej platformy transakcyjnej Infront, jednak korzystanie z Infront Web oraz Infront Mobile pozostaje darmowe.
 4. Koszty przechowywania instrumentów finansowych pozostają bez zmian, a opłaty na rzecz Funduszu Gwarancyjnego dla Inwestorów pozostały zaktualizowane oraz wyszczególnione w bardziej widocznym miejscu w Tabeli opłat i prowizji.

Tabela Opłat i Prowizji została zaktualizowana decyzją Rady Dyrektorów z dnia 08.06.2023 r.

Klienci, którzy nie wyrażają zgody na zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji, mają prawo wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, zgodnie z art. 4a, ust. 4 Regulaminu świadczenia usług maklerskich, przed wejściem w życie nowej Tabeli Opłat i Prowizji, składając wypowiedzenie w formie pisemnej w domu maklerskim, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i opłat, z wyjątkiem kosztów związanych z posiadanymi przez nich aktywami finansowymi.

Nową Tabelę Opłat i Prowizji można sprawdzić pod następującym linkiem: https://www.intercapitalmarkets.com/pl/content/dokumenty