Oferta dla Firm

 

Małe i duże firmy korzystają z naszych usług z różnych powodów

Wysokiej jakości usługi dla firm

Z naszych usług maklerskich mogą korzystać różnego rodzaju firmy - małe, duże, lokalne, międzynarodowe, notowane lub planujące wejście na giełdę. Może prowadzisz działalność poprzez podmiot prawny (być może zarejestrowany w innym kraju), którym inwestujesz w instrumenty finansowe. Może twoja spółka posiada ekspozycje na waluty obce, stopy procentowe, ceny surowców i chcesz obniżyć ryzyko za pomocą hedgingu. Mógłbyś również prowadzić spółkę notowaną na giełdzie, która planuje dokonać podwyższenia kapitału własnego lub chciałbyś sprzedać swoje udziały na giełdzie. Oferujemy usługi wysokiej jakości w każdym z tych przypadków .

 

Usługi transgraniczne oraz lokalne dla emitentów

Usługi dla emitentów

Posiadamy uprawnienia do prowadzenia emisji akcji z prawem poboru dla spółek notowanych na giełdzie oraz IPO (pierwsza oferta publiczna) w Polsce (na głównym rynku GPW, NewConnect, a także na Catalyst) oraz w Bułgarii. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pomocy przy pozyskiwaniu finansowania poprzez ofertę publiczną oraz prywatne emisje papierów wartościowych.

 

Zmniejszyć i kontrolować ryzyko

Hedging

Firmy posiadają różne ekspozycje, które chciałyby kontrolować. Może to być ryzyko walutowe, jeżeli firma ma przychody w jednej walucie i koszty w innej; ryzyko stopy procentowej jeżeli pożyczka została zaciągnięta przy zmiennej stopie procentowej; ekspozycja na różne surowce, od oleju i surowców rolnych po metale. Dzisiejsze rynki finansowe stały się o wiele bardziej dostępne niezależnie od rozmiarów prowadzonej działalności. Nie tylko wielki przewoźnik lotniczy może zabezpieczać się przez zmianą cen paliw. Jeden z naszych klientów, który działa w branży turystycznej, zgłosił się do nas, ponieważ chciał zarządzać ryzykiem zmian cen ropy, za które linie lotnicze obarczały go dodatkowo. Wśród naszych klientów są również firmy budowlane, które chcą się zabezpieczyć przed zmianą cen paliw, ponieważ w trakcie przetargów publicznych muszą wyznaczyć cenę, a prace wykonują przez następne 2-3 lata, a w tym okresie są one narażone na zmiany cen paliw. Korzystając z kontraktów futures lub opcji, możesz zneutralizować lub zmniejszyć ryzyko stóp procentowych lub zmian cen na rynku walutowym.

 

Wykorzystaj optymalnie środki pieniężne firmy

Zarządzanie środkami pieniężnymi

Menedżerowie często nie zdają sobie sprawy z tego, że rachunek maklerski mógłby być lepszym rozwiązaniem niż rachunek bankowy, jeśli chcą optymalnie wykorzystać dostępne środki pieniężne. Dostęp do różnego rodzaju instrumentów finansowych niższego ryzyka (fundusze rynku pieniężnego, obligacje skarbowe i inne) stanowi bardzo dobre rozwiązanie. Funkcja multiwalutowa naszych rachunków maklerskich może również przyczynić się do obniżenia kosztów związanych z wymianą walut. Jest to szczególnie ważne w przypadku mniejszych firm, które nie są w stanie wynegocjować preferencyjnych warunków z bankami, a także w przypadku firm prowadzących działalność w mniej popularnych walutach, takich jak liry tureckie, leje rumuńskie lub inne.

 

Ważne Wiadomości

 • Zawiadomienie o zamknięciu naszego Oddziału w Polsce.

Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż od dnia 31-07-2023 Oddział w Polsce Domu Maklerskiego Intercapital Markets zakończy swoją działalność operacyjną na rzecz klientów – nie będzie zawierał umów z klientami, jak również nie będzie brał udziału w obsłudze klientów, którzy posiadają zawarte umowy. Wkrótce po tym terminie Oddział zostanie zamknięty na stałe. Planowana data tego ostatecznego zamknięcia to 14-08-2023, jednak może ona ulec zmianie, ponieważ zależy od różnych procedur.

Co oznacza zamknięcie Oddziału dla Państwa?

Po zamknięciu Oddziału w Polsce będą Państwo obsługiwani wyłącznie oraz całkowicie przez centralę w Sofii, Bułgarii. Obsługa polega głównie na udzielaniu Państwu informacji, przyjmowaniu od Państwa zleceń i zawieraniu transakcji na instrumentach finansowych na rachunek Klienta. Również do tej pory większa część tych czynności była wykonywana przez naszych współpracowników w centrali w Sofii. Jednak jesteśmy świadomi, że funkcjonowanie Oddziału oraz pracowników w Polsce mogło mieć wpływ na Państwa decyzję o zawarciu z nami umowy i prowadzeniu u nas rachunków instrumentów finansowych.

Po 31-07-2023 będzie można zwrócić się o przekazanie informacji, składać zlecenia do transakcji na instrumentach finansowych oraz przekazywać dokumenty związane z nimi w którykolwiek z wymienionych poniżej sposobów:

 • W centralnym biurze przy ul. G.S. Rakovski 140, Sofia 1000, Bułgaria;
 • Zdalnie drogą mailową na adres: trading@intercapitalmarkets.com;
 • Poprzez jeden z naszych elektronicznych systemów transakcyjnych (Infront lub ICM FX);
 • Za pośrednictwem naszego portalu: www.icmrk.com;
 • Drogą telefoniczną pod numer: +359 2 921 0510.

Nie będą już mogli Państwo zadzwonić do oddziału lub spotkać się z nami w naszym oddziale w Polsce.

Współpracownicy, którzy będą mieli przyjemność obsługiwać Państwa będą zarejestrowani w Bułgarskiej Komisji Nadzoru Finansowego jako specjaliści ds. obsługi klienta, maklerzy, doradcy inwestycyjni lub dyrektorzy wykonawczy. Postaramy się nadal obsługiwać Państwa w języku polskim, jednak należy brać pod uwagę, iż możemy nie mieć pracowników posługujących się językiem polskim jako językiem ojczystym.

Jeżeli z powodu zamknięcia Oddziału lub z jakiegokolwiek innego powodu zdecydują się Państwo na wypowiedzenie umowy z nami, można dokonać tego w każdej chwili przed jak również po zamknięciu Oddziału. W przypadku konieczności przeniesienia instrumentów finansowych przechowywanych na rachunku maklerskim u nas do innego domu maklerskiego, przeniesienie to zostanie zrealizowane całkowicie za darmo, bez naliczania jakichkolwiek opłat lub prowizji.

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o kontakt z nami w następujący sposób:

 

 • Nowa Tabela Opłat. 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 16.07.2023 r. wchodzi w życie nowa Tabela Opłat i Prowizji IP „Intercapital Markets” AD do umów o świadczenie usług maklerskich zawartych z Intercapital Markets.

Zostały dokonane następujące zmiany:

 1. Do transakcji w USA i Kanadzie zostały wprowadzone dwa poziomy prowizji według ceny akcji będących przedmiotem transakcji (do 1 dolara i ponad 1 dolara); wprowadzona została zmiana również w podziale prowizji dla Intercapital Markets oraz przeznaczonych na koszty zewnętrzne, bez zmian ogólnych kosztów ponoszonych przez klienta.
 2. Zmiana prowizji do transakcji na rynku w Grecji oraz Austrii.
 3. Zostały wprowadzone zmiany w cenach za korzystanie z niektórych wersji elektronicznej platformy transakcyjnej Infront, jednak korzystanie z Infront Web oraz Infront Mobile pozostaje darmowe.
 4. Koszty przechowywania instrumentów finansowych pozostają bez zmian, a opłaty na rzecz Funduszu Gwarancyjnego dla Inwestorów pozostały zaktualizowane oraz wyszczególnione w bardziej widocznym miejscu w Tabeli opłat i prowizji.

Tabela Opłat i Prowizji została zaktualizowana decyzją Rady Dyrektorów z dnia 08.06.2023 r.

Klienci, którzy nie wyrażają zgody na zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji, mają prawo wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, zgodnie z art. 4a, ust. 4 Regulaminu świadczenia usług maklerskich, przed wejściem w życie nowej Tabeli Opłat i Prowizji, składając wypowiedzenie w formie pisemnej w domu maklerskim, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i opłat, z wyjątkiem kosztów związanych z posiadanymi przez nich aktywami finansowymi.

Nową Tabelę Opłat i Prowizji można sprawdzić pod następującym linkiem: https://www.intercapitalmarkets.com/pl/content/dokumenty