Zarządzanie Portfelem

Wiemy że inwestycje to nie tylko pieniądze dla naszych klientów. To również bezpieczeństwo, marzenia, jakość życia i wiele więcej. Nikt nie może zagwarantować wyników. To co możemy zagwarantować to wysiłek, opieka i zaangażowanie.

Dostępne jak fundusz, elastyczne jak indywidualny portfel inwestycyjny

Portfele ICM TARGET

Oferujemy wiele atrakcyjnych możliwości Klientom, którzy chcą skorzystać z usługi profesjonalnego zarządzania portfelem. Nasze portfele ICM TARGET łączą w sobie niektóre cechy funduszy inwestycyjnych (zwłaszcza niższe koszty), a jednocześnie zapewniają dużą elastyczność w celu osiągnięcia pożądanego poziomu ryzyka i zysku oraz większej dywersyfikacji. Stosujemy jasną i przejrzystą strategię podejmowania decyzji inwestycyjnych do zarządzania tymi portfelami lecz pozostajemy otwarci na możliwe okazje inwestycyjne w Polsce i na całym świecie.

Podstawowe cechy:

 • Przeznaczone do pokrycia całego spektrum ryzyka i zysku - od bezpiecznego kapitału do wysokiego ryzyka i zysku
 • Dostępne dla wszystkich. Klienci mogą założyć portfel na mniejszą kwotę (od 10 000 EUR)
 • Niskie koszty. Jesteśmy w stanie znacząco obniżyć koszty zarządzania, co ma bardzo istotny wpływ na osiągnięcie zysku ze środków zainwestowanych długoterminowo.
 • Dźwignia finansowa. Klienci mogą zmienić parametry ryzyka i zysku wybranego portfela, wybierając poziom dźwigni, który chcą wykorzystać. Na przykład portfel Blue Chips spółek europejskich proponujących wysoką dywidendę może mieć oczekiwany zwrot około 5% bez dźwigni, ale nawet do 20%, z wykorzystaniem dźwigni. Jednakże zwiększa to poziom ryzyka inwestycji. To również oznacza, że klienci mogą tymczasowo korzystać z części zainwestowanej gotówki aby pokryć bieżące potrzeby.
 • Dynamiczna alokacja Twoich środków - umożliwiamy bardzo łatwe przerzucenie środków z jednego portfela TARGET na drugi.

Oferujemy następujące portfele TARGET:

 • TARGET Income – portfele przeznaczone do osiągnięcia stabilnego przychodu w średnim okresie, najczęściej inwestując w spółki wypłacające dywidendy oraz w obligacje bezpieczne;
 • TARGET Growth – portfele przeznaczone do osiągnięcia wysokiego wzrostu zainwestowanych środków; można to osiągnąć korzystając z różnych strategii - na przykład poprzez odpowiedni tzw. market timing lub inwestowania w młode spółki o spodziewanym wysokim tempie rozwoju;
 • TARGET-Date – portfele przeznaczone do osiągnięcia odpowiedniego zwrotu w określonym terminie; jest to osiągane poprzez alokację środków pomiędzy różne typy akcji i obligacje, stopniowo przesuwając środki do bezpieczniejszych inwestycji i gotówkę wraz z upływem czasu.

Dla więcej informacji odnośnie każdej kategorii TARGET, kliknij na jeden z linków na końcu strony.

 

Dla bardziej wyrafinowanych inwestorów, potrzebujących indywidualnie dopasowane rozwiązania

Portfele indywidualne ICM

Oferujemy naszym Klientom Indywidualnym możliwość zaprojektowania portfela inwestycyjnego w oparciu o ich własne potrzeby. Poszczególne portfele są zazwyczaj oparte na kilku czynnikach, które związane są z decyzją każdego klienta:

 • Oczekiwany zwrot
 • Możliwość i chęć podejmowania ryzyka
 • Horyzont czasowy
 • Zapotrzebowanie płynności
 • Podatki
 • Szczególne okoliczności

Korzystając z tych czynników możemy zaprojektować portfel dla klienta z określoną alokacją aktywów (skład akcji, obligacji, obligacji skarbowych, środków pieniężnych i instrumentów pochodnych). Podczas wyboru instrumentów finansowych każdej klasy aktywów, stosujemy podejście top-down - począwszy od oceny całej gospodarki, następnie określając, które sektory są bardziej wydajne w przewidywanych warunkach gospodarczych, a następnie wybieramy poszczególne akcje w obrębie każdego sektora.

 

Ważne Wiadomości

 • Zawiadomienie o zamknięciu naszego Oddziału w Polsce.

Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż od dnia 31-07-2023 Oddział w Polsce Domu Maklerskiego Intercapital Markets zakończy swoją działalność operacyjną na rzecz klientów – nie będzie zawierał umów z klientami, jak również nie będzie brał udziału w obsłudze klientów, którzy posiadają zawarte umowy. Wkrótce po tym terminie Oddział zostanie zamknięty na stałe. Planowana data tego ostatecznego zamknięcia to 14-08-2023, jednak może ona ulec zmianie, ponieważ zależy od różnych procedur.

Co oznacza zamknięcie Oddziału dla Państwa?

Po zamknięciu Oddziału w Polsce będą Państwo obsługiwani wyłącznie oraz całkowicie przez centralę w Sofii, Bułgarii. Obsługa polega głównie na udzielaniu Państwu informacji, przyjmowaniu od Państwa zleceń i zawieraniu transakcji na instrumentach finansowych na rachunek Klienta. Również do tej pory większa część tych czynności była wykonywana przez naszych współpracowników w centrali w Sofii. Jednak jesteśmy świadomi, że funkcjonowanie Oddziału oraz pracowników w Polsce mogło mieć wpływ na Państwa decyzję o zawarciu z nami umowy i prowadzeniu u nas rachunków instrumentów finansowych.

Po 31-07-2023 będzie można zwrócić się o przekazanie informacji, składać zlecenia do transakcji na instrumentach finansowych oraz przekazywać dokumenty związane z nimi w którykolwiek z wymienionych poniżej sposobów:

 • W centralnym biurze przy ul. G.S. Rakovski 140, Sofia 1000, Bułgaria;
 • Zdalnie drogą mailową na adres: trading@intercapitalmarkets.com;
 • Poprzez jeden z naszych elektronicznych systemów transakcyjnych (Infront lub ICM FX);
 • Za pośrednictwem naszego portalu: www.icmrk.com;
 • Drogą telefoniczną pod numer: +359 2 921 0510.

Nie będą już mogli Państwo zadzwonić do oddziału lub spotkać się z nami w naszym oddziale w Polsce.

Współpracownicy, którzy będą mieli przyjemność obsługiwać Państwa będą zarejestrowani w Bułgarskiej Komisji Nadzoru Finansowego jako specjaliści ds. obsługi klienta, maklerzy, doradcy inwestycyjni lub dyrektorzy wykonawczy. Postaramy się nadal obsługiwać Państwa w języku polskim, jednak należy brać pod uwagę, iż możemy nie mieć pracowników posługujących się językiem polskim jako językiem ojczystym.

Jeżeli z powodu zamknięcia Oddziału lub z jakiegokolwiek innego powodu zdecydują się Państwo na wypowiedzenie umowy z nami, można dokonać tego w każdej chwili przed jak również po zamknięciu Oddziału. W przypadku konieczności przeniesienia instrumentów finansowych przechowywanych na rachunku maklerskim u nas do innego domu maklerskiego, przeniesienie to zostanie zrealizowane całkowicie za darmo, bez naliczania jakichkolwiek opłat lub prowizji.

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o kontakt z nami w następujący sposób:

 

 • Nowa Tabela Opłat. 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 16.07.2023 r. wchodzi w życie nowa Tabela Opłat i Prowizji IP „Intercapital Markets” AD do umów o świadczenie usług maklerskich zawartych z Intercapital Markets.

Zostały dokonane następujące zmiany:

 1. Do transakcji w USA i Kanadzie zostały wprowadzone dwa poziomy prowizji według ceny akcji będących przedmiotem transakcji (do 1 dolara i ponad 1 dolara); wprowadzona została zmiana również w podziale prowizji dla Intercapital Markets oraz przeznaczonych na koszty zewnętrzne, bez zmian ogólnych kosztów ponoszonych przez klienta.
 2. Zmiana prowizji do transakcji na rynku w Grecji oraz Austrii.
 3. Zostały wprowadzone zmiany w cenach za korzystanie z niektórych wersji elektronicznej platformy transakcyjnej Infront, jednak korzystanie z Infront Web oraz Infront Mobile pozostaje darmowe.
 4. Koszty przechowywania instrumentów finansowych pozostają bez zmian, a opłaty na rzecz Funduszu Gwarancyjnego dla Inwestorów pozostały zaktualizowane oraz wyszczególnione w bardziej widocznym miejscu w Tabeli opłat i prowizji.

Tabela Opłat i Prowizji została zaktualizowana decyzją Rady Dyrektorów z dnia 08.06.2023 r.

Klienci, którzy nie wyrażają zgody na zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji, mają prawo wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, zgodnie z art. 4a, ust. 4 Regulaminu świadczenia usług maklerskich, przed wejściem w życie nowej Tabeli Opłat i Prowizji, składając wypowiedzenie w formie pisemnej w domu maklerskim, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i opłat, z wyjątkiem kosztów związanych z posiadanymi przez nich aktywami finansowymi.

Nową Tabelę Opłat i Prowizji można sprawdzić pod następującym linkiem: https://www.intercapitalmarkets.com/pl/content/dokumenty