Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост