За нас

Интеркапитал Маркетс АД ( накратко ICM) е български, бутиков инвестиционен посредник. Ние се стремим да предлагаме висококачествени инвестиционно-брокерски и финансово-консултантски услуги. Дружеството е основано през 2001 г. от г-н Николай Майстер. През 2003 г. Интеркапитал Маркетс​ получава лиценз за предоставяне на инвестиционно-брокерски услуги в България и чужбина от българската Комисия за финансов надзор.Дружеството е член на Българска фондова борса – София, както и на Варшавската фондова борса. В България също така е клирингов член на Централен Депозитар. Освен това Дружеството има разрастваща се мрежа от контрагенти и търговски партньори.

С развиването на оперативна дейност повече от десетилетие, ние сме създали дълбока компетентност в нашия основен бизнес. Търгуваме като агент на финансови инструменти, предоставяме услуги по изпълнение на сделки в редица географски региони, класове активи и борси. Предлагаме индивидуални инвестициионни и финансови консултации на корпоративни и индивидуални клиенти.