За нас

Интеркапитал Маркетс АД (ICM) е български, бутиков инвестиционен посредник. Ние се стремим да предлагаме висококачествени инвестиционно-брокерски и финансово-консултантски услуги. Интеркапитал е основан през 2001 г. от г-н Николай Майстер. През 2003 г. ICM получи лиценз за предоставяне на инвестиционно-брокерски услуги в България и чужбина от Българската Комисия за Финансов Надзор. Ние сме членове на Българска фондова борса – София, както и на Варшавската фондова борса. В България също така сме клирингов член на Централен Депозитар. Освен това имаме и разрастваща се мрежа от контрагенти и търговски партньори.

С развиването на оперативна дейност повече от десетилетие, ние сме създали дълбока компетентност в нашия основен бизнес. Ние търгуваме като агент на финансови инструменти, предоставяме услуги по изпълнение на сделки в редица географски региони, класове активи и борси. Ние предлагаме индивидуални инвестициионни и финансови консултации на корпоративни и индивидуални клиенти.