Надеждност

Много елементи, работещи в синхрон

Солидна трейдинг инфраструктура

Нашата трейдинг инфраструктура се състои от много части. За търговия с акции имаме front-end платформа за търговия, която клиентите използват за наблюдение на пазарите и изпращане на поръчки до нас. Тя се предоставя и поддържа от Infront, специализирана Норвежка IT компания, която е и доставчик на пазарни данни. Нашата система за управление на поръчките се предоставя от водеща българска IT компания за специализирани IT решения за финансови услуги. Ние хостваме всички тези приложения на сървъри, които наемаме от сигурни компании за данни и услуги, които да гарантират максимален работен режим и бързо решаване на проблеми. Също така използваме някои от най-добрите полски и български network специалисти, за да сме сигурни, че всички части на системата се свързани безопасно един с друг, както и с пазарите и изпълняващите брокери.