Target Дата

Планирайте лесно за важните събития във Вашия живот

Много важни събития в живота на човек 

В живота ни има много важни събития и ние всички правим някакви планове за тях. С ICM TARGET Дата портфейла е още по-лесно за нашите клиенти да получат спокойствие, знаейки, че са се погрижили за тези бъдещи събития като:

За повече информация за всяка категория TARGET портфейли, моля кликнете върху един от линковете в долната част на тази страница

  • Пенсиониране - винаги е добре да имате малко заделени пари, когато престанете да работите, за да можете да поддържате вашия стандарт на живот, а дори и да продължите да помагате на вашите деца и внуци. Може би вече имате и други начини за съхраняване и увеличаване на богатството си, като инвестиции в имоти, или собствен бизнес, или вноски в пенсионни фондове. Въпреки това, винаги е добре да се включи и допълнителен инструмент за спестяване, който не е свързан или зависим от другите. Нашият дългосрочен Target 2035 Портфейл е идеален за това.
  • Образованието на децата Ви - най-ценният актив, който можете да дадете на децата си е образованието (или способността да се справят сами в живота). Таксите за обучение за добрите университети, а дори и за средните и основни училища, могат да бъдат много големи. Затова в зависимост от това на каква възраст са децата Ви, Вие може да започнете се заделяте пари на страна с помощта на от нашите Target 2025 или Target 2030 портфейли.
  • Започване на свой собствен бизнес- дори и най-големите бизнес идеи са по-добре започнати и развити когато има някакъв първоначален капитал. Започнете да спестявате от сега, като се възползвате например от нашият портфейл Target 2020, така че само след няколко години, Вие ще сте натрупали достатъчно, за да се впуснете в дълбоките води и да оставите работата си на заплата за много по-предизвикателния и задоволителен живот на един предприемач.

 

Ние сменяме разпределението на активите в портфейла през целия му живот, за да осигурим оптимална възвръщаемост на определена дата

Как работи

Финансовите пазари могат да бъдат нестабилни и различните класове активи имат различна волатилност. В дългосрочен план, акциите често предоставят най-добра възвръщаемост. Въпреки това е доста рисковано да се инвестира изцяло в акции точно в момент, в който имате нужда от пари в брой. Може да се окаже, че цените на акциите се понижат много именно в този период. Концепцията за TARGET Дата портфейла е много популярна в САЩ, където TARGET Дата фондовете са основните инструменти за пенсионни спестявания. Идеята е, че мениджърът на активите променя разпределението на портфейла между акции, облигации и кеш в зависимост от оставащото време до предварително определената дата. Ако срокът е достатъчно дълъг, ние ще инвестираме голяма част от активите на портфейла в акции с по-висок ръст и следователно по-висок риск. С течение на времето ще се премине към по-безопасни акции (например на зрели, изплащащи дивиденти компании). Докато крайната дата на портфейла наближава, ние ще инвестираме по-голяма част от активите в ликвидни облигации и кеш. Клиентите винаги могат да направят това и сами, например чрез превключване от TARGET Ръстов към TARGET Доходен портфейли. Но както с всичко останало специализацията е важна. Решението за това кога точно да се направи този преход, може да доведе до съществени различия в общата възвръщаемост на инвестициите Ви. Ако не сте сигурни, че може да вземете такова решение сами, или просто предпочитате да се концентрирате върху собствената си работа и да оставите управлението на инвестициите си на професионалисти - тогава е добре да вземете предвид нашите Target Дата портфейли.

 

Голямо разнообразие от срокове от 5 до 20 години

Пълен списък с TARGET Дата портфейли

Моля вижте по-долу пълния списък на TARGET Дата портфейлите, които предлагаме в момента. Моля, прочетете инвестиционната политика и други подробности относно всеки портфейл:

  • Target Дата 2020
  • Target Дата 2025
  • Target Дата 2030
  • Target Дата 2035