Най-добро изпълнение

Качеството на изпълнение често се пренебрегва дори от професионални инвеститори

Най-добро изпълнение

Най-добро изпълнение е понятие, което дори професионални инвеститори често пренебрегват. Мнозина смятат, че е много по-важно да се изберат правилните инвестиции. Независимо дали ще платите малко повече от възможно най-добрата цена, това не е от толкова голямо значение. А те са прави за първата част. Въпреки това, и малките суми, които инвеститорите губят поради не добро изпълнение, също са важни. В дългосрочен план тези загуби се натрупват, точно като разходи за търговия, и това може да се отрази негативно на вашия портфейл. При търговия с акции на големи и ликвидни компании, разходите за лошото изпълнение са само малка част от процента на всяка търговия. За по-малко ликвидни акции обаче, разходите биха могли да достигнат до 1% или повече.

Днес има много финансови пазари. В САЩ една акция може да се търгува на над 50 места. Това е скорошна тенденция, за която много хора все още не знаят. Тя идва и в Европа. Полските или българските акции се търгуват само на една фондова борса, с изключение на ГДР-и (Глобални Депозитарни Разписки) , кото се търгуват и в Лондон например. Но ГДР-ите са отделен финансов инструмент, който често приключва в друга валута, така че е лесно да се види разликата. За по-големите пазари в Европа и в САЩ, същата акция (същия финансов инструмент, който приключва в същия депозитар) се приема и се търгува активно на много места. Тези места могат да бъдат наречени фондови борси, многостранни системи за търговия (МСТ), така наречените dark pools и т.н.

Как бихте могли да знаете дали вашия брокер изпраща поръчката Ви на място, което ще доведе до най-добрите разходи (или приходи) за Вас? Трудно е да се знае, когато много често дори брокерът Ви не знае как точно се насочват поръчките и къде. Трудно е за всеки брокер, особено за местния Ви брокер в Полша, България и Румъния, да бъде член и да има пряк достъп до всички възможни места, където се търгува една акция. Ето защо всички ние използваме мрежа от изпълняващи брокери. Въпросът е колко са добри в предоставянето на най-добро изпълнение и как можем да ги изберем.

В Интеркапитал Маркетс работим в продължение на години, за да установим отношения с брокери, които споделят нашите собствени политики за извършване на търговия, т.е. действат като агенти само от страна на клиентите, така че интересите на брокерите са в съответствие с интересите на клиентите, и не търгуват срещу тях. За акции на международните пазари, ние изпращаме поръчките на нашите клиенти до Neonet. Със седалище в Стокхолм, Neonet е специализиран брокер в предоставянето на най-добро изпълнение на сделки на фондовия пазар в Европа и САЩ. Те използват най-модерните технологии и софтуер, който се обновява постоянно, за да е сигурно, че поръчките се изпълняват по възможно най-добри условия за клиентите.