Инструменти

Нашата основна сила е пазара на акции ...

Електронна търговия на базови акции

Много индивидуални клиенти свързват електронната търговия на международните пазари с брокери, които търгуват само ДЗР (Договори за разлика). С ДЗР клиентите не притежават базовате акция. Те влизат в споразумение с брокера да плащат един на друг разликата в цената на акциите, което означава, че клиентите също носят кредитния риск на брокера, който може да бъде висок или нисък.

С ICM търгувате базовите акции на много пазари по целия свят. Вие имате възможност да поставяте поръчки с нас по телефона или като използвате някоя от версиите на нашата Infront платформа за търговия (десктоп, уеб или мобилен). Вие притежавате базовата акция и можете да я прехвърлите в сметката си при друг брокер във всеки един момент, ако желаете. Можете също така да участвате в заседания на акционерите и да упражнявате правата си на глас. И това е така не само за нашите вътрешни пазари в Полша и България, но и на всички фондови пазари, до които Ви предлагаме достъп.

...но в допълнение към акциите, ние предлагаме и търговия с облигации и деривати по целия свят

Облигации

Облигационните пазари са много различни в сравнение с тези на акции, тъй-като облигациите обикновено се търгуват на извън-борсовите пазари. Най-често сделките се договарят директно между брокерите. Ние сме изтъргували облигации в размер на повече от 4 милиарда щатски долара през последните 3 години. Имаме широка и разрастваща се мрежа от контрагенти, което ни позволява да ви предложим по-добро изпълнение. Облигациите, особено Държавни ценни книжа, са единствените инструменти при които ние може да действаме като насрещна страна на вашите поръчки, не само като агенти. Клиентите поставят поръчки за облигации с нас по телефона, но ние също така предоставяме много информация за облигации в нашата Infront платформа за търговия.

 

Ние ще ви помогнем да разработите и приложите хеджираща или инвестиционна стратегия

Търговия с фючърси и опции

Предлагаме и ефикасно изпълнение на поръчки за борсови фючърси и опции. Независимо дали искате да хеджирате съответна експозиция към валутен риск, лихвени проценти или колебания в цените на стоките, или имате стратегия за инвестиране в акции и индекси, използващи фючърси и опции - ние можем да ви помогне да постигнете целите си. Както и за облигациите - поръчки се подават по телефона засега, въпреки че ние работим усилено, за да включим търговията с деривати в нашата Infront електронна система, която вече има много данни за пазара на деривати.

 

Договори за разлика (CFD) върху валута, индекси и суровини

Договори за разлика (CFD) 

ИП „Интеркапитал Маркетс“ АД предлага търговия с договори за разлика (CFD) върху валута, индекси и суровини. Ние използваме доверен партньор - полския лицензиран брокер XTB S.A, регулиран от Полския орган за финансов надзор.  За да сключват сделки лесно и удобно, клиентите на ИП „Интеркапитал Маркетс“ АД получават достъп до електронната система за търговия “ICMFX”, която предоставя отдалечен достъп до сметките на клиента, текущи котировки, възможност за лесно подаване на нареждане, потвърждения за сключени сделки, полезна пазарна информация и др.

Предупреждение за риск: Договорите за разлика (CFD) и валутната търговия са високорискови финансови инструменти, изискващи специфични познания. Търговията с ливъридж може да доведе до бърза загуба на средства. Приблизително 80% от инвеститорите губят пари, когато търгуват CFD. Помислете дали разбирате как функционират договорите за разлика и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на вложените средства.