Хората на преден план

Представяне на екипа

Интеркапитал Маркетс АД е притежаван от 10 акционери, български физически лица. Дружеството се управлява от 4-членен съвет на директорите, с двама изпълнителни директори, действащи само заедно.

 

Изпълнителен директор 05.2010 г. - 11.2018 г.
МИХАЕЛА КОЛЕВА
Изпълнителен директор
Николай Майстер, CFA
Член на СД и Представляващ
НАТАЛИЯ АМЗИНА
Счетоводител
Цветелина Христова
Ръководител отдел Нормативно съответствие
СИМОНА ПЕТРОВА