Хората на преден план

Представяне на екипа

Интеркапитал Маркетс АД е притежаван от 10 акционери, български физически и юридически лица. ICM е управляван от 5-членен борд на директорите, с двама изпълнителни директори, действащи само заедно.

 

Изпълнителен директор
МИХАЕЛА КОЛЕВА
CFO, Board Member
НАТАЛИЯ АМЗИНА
Изпълнителен директор
Николай Майстер, CFA
Head of Risk
Цветелина Христова
Ръководител Вътрешен Контрол
СИМОНА ПЕТРОВА
Брокер
ХРИСТО АРНАУДОВ