Target Ръст

От маркет тайминг до инвестиране на база фундаментална стойност

Много начини за постигане на растеж

Голям брой инвестиционни мениджъри в Полша и по света се опитват да "победят пазара" - да постигнат възвръщаемост, която е по-висока от тази на даден пазарен индекс. Това се нарича активно управление на инвестициите; за разлика от пасивното управление, което само се опитва да репликира пазара възможно най-добре. В Интеркапитал Маркетс ние сме активни мениджъри. С нашите TARGET Ръст портфейли, ние се опитваме да достигнем възвръщаемост, която е по-висока от тази на съответния пазар. Нещо повече, при по-голямата част от нашите Ръстови портфейли, ние се стремим да постигнем по-висока възвръщаемост в абсолютна стойност, тоест, без да се коригира рискът.

Активните фонд мениджъри използват много различни подходи за постигане на по-висока доходност. Ние знаем, че не съществува стратегия, която да работи през цялото време. Ето защо предлагаме на нашите клиенти голямо разнообразие от стратегии. Разнообразните стратегии, използвани в различните портфейли, са резултат от знанията и опита на нашите портфолио мениджъри.

 
  • Маркет Тайминг - Нашият Полски Маркет Тайминг Портфейл цели да постигне по-висока абсолютна възвръщаемост, като уцелва правилно момента за инвестиции в отделните акции.
  • Бързорастящи с добър фундамент - Нашият портфейл с полскo и глобални бързо-растящи компании с добър фундамент се цели в икономики, сектори и компании, чийто ръст се очаква да бъде по-висок от средния за световната икономика. Портфейлът е инвестиран в акции на тези дружества с очакването, че цените на акциите ще отразят фундаменталните стойности в средносрочен план.

 

 

Пълен списък на TARGET ръст портфейли

Моля вижте по-долу пълния списък на TARGET Ръст портфейли, които предлагаме в момента. Моля, прочетете инвестиционната политика и други подробности относно всеки портфейл:

  • Маркет Тайминг
  • Полско и глобални бързо-растящи компании