Документи

ИП Интеркапитал Маркетс АД уведомява своите клиенти, че с решение на Съвета на директорите на посредника от 17/05/2018 г. са приети изменения в Общите условия, приложими към договорите за клиенти на ИП Интеркапитал Маркетс, които влизат в сила от 17/06/2018 г. Общите условия са публикувани по-долу.

ИП Интеркапитал Маркетс АД уведомява своите клиенти, че с решение на Съвета на директорите на посредника от 19/07/2017 г. са приети промени в Tарифата на таксите и комисионнитe на ИП Интеркапитал Маркетс АД, които влизат в сила от дата 20/08/2017 г.