Блог

Полските акции имаха много положително начало на годината. "Тръмп Рали" в САЩ, което започна от средата на ноември, имаше положителен ефект върху акциите по света, включително и в Полша, и този ефект изглежда продължи през януари 2017 г. В допълнение, в края на миналата седмица имаше някои...Read more

В нашия сектор в индустрията на финансовите услуги, от дълги години се изисква от нас да информираме клиентите за рисковете от инвестициите, които планират да направят или от услугите, които ще използват при нас. Даже за непрофесионалните клиенти се иска от нас да се уверим, че човек разбира...Read more

Тази седмица в сряда на 21 септември, Федералният Резерв (Централната банка на САЩ) ще обяви решението си за лихвените проценти. Всички пазари наблюдават решенията на Фед. Нивото на краткосрочните лихвени проценти в САЩ съвсем естествено има пряко влияние върху доходността (и цените) на...Read more

Започнах да чета „Покер лъжецът“ от Майкъл Луис. Представлява много цветно описание на бизнеса, свързан с търгуването на облигации през 1980 година в САЩ. И първата ми реакция беше – не много се е променило след 30 години. В Интеркапитал Маркетс по традиция сме мъже на акциите...Read more

Или как ползите за едни ще бъдат платени от други.

Унгария национализира частните активи на пенсионните фондове - Полша също го направи ( макар и в малко по-различна форма). Унгария принуди банките да платят за загубите по кредитите в швейцарски франкове на своите клиенти - Полша също е на път...Read more