Брокерски Услуги

Нашите клиенти търгуват базови финансови инструменти, които ние съхраняваме при депозитари и първокласни попечители. Европейските закони за правилата на клиентски пари и разделението на клиентските активи се отнасят към нашата дейност.

Ние предоставяме достъп до полски и международни фондови пазари от една и съща сметка и използвайки една и съща платформа за търговия. Независимо дали сте индивидуален дългосрочен инвеститор, активен трейдър, компания или взаимен фонд, ние предлагаме висококачествени брокерски услуги на изключително конкурентни цени.

Създадохме няколко типа брокерски сметки за индивидуални и корпоративни клиенти, в зависимост от инструментите, които искате да търгувате. В зависимост от вашето ниво на активност и вашият инвестиционен стил ние предлагаме атрактивни пакети с комисиони.

Ние предлагаме първокласни брокерски услуги за институционални клиенти. Действаме като агенти, когато изпълняваме нареждания на клиенти за акции, фючърси, опции, ETF-и. Ние може да действаме като насрещна страна или безрискова насрещна страна, когато сключвате сделки с държавни ценни книжа и други инструменти с фиксиран доход.

Благодарение на установените ни партньорства ние можем да предложим ефективен достъп до акции, инструменти с фиксиран доход и пазари за деривати по цял свят на всички наши клиенти. В допълнение, обръщаме особено внимание на предоставянето на най-добро изпълнение на всички пазари, на които търгуваме. Ние работим с изпълняващи партньори, които действат само като агент и чиято цел е да предоставят най-добро изпълнение за нас и нашите клиенти.

Институции
Брокерски услуги за фондове и други институционални клиенти
индивидуални клиенти
Услуги за търговско изпълнение за активни дневни търговци и пасивни дългосрочни инвеститори
Компании
Решения за хеджиране, управление на пари и корпоративни финанси за малки и големи корпорации