Достъп до Местни и Международни Пазари

Достъп до повече пазари, включително и местния, от една и съща платформа за търговия и при същия брокер носи повече възможности. Безпроблемното придвижване на инвестициите в различните пазари и валути позволява на трейдърите и инвеститорите да се възползват лесно от тези възможности.

Интеркапитал Маркетс е местен брокер, работещ на полската и българската фондова борса. Ние предлагаме пълен набор от брокерски услуги за тези пазари, включително проучвания, пазарна информация и мнение за различни акции.Също така имаме директен достъп до основните пазари в Европа и САЩ, както и до по-малки, но много динамични пазари като Турция и Румъния. Можете да заредите вашата сметка при нас в различни валути, да ги конвертирате по пазарни курсове, и да търгувате акции и други финансови инструменти в множество валути.Нещо повече, клиентите могат да търгуват на всички пазари, включително местни като Варшава и София, от един и същ екран и от една и съща сметка.Това Ви позволява да се възползвате от по-широк кръг от възможности извън местния пазар много лесно, без излишни затруднения.

Инструменти
Предлагаме и търговия на акции, облигации, фючърси, опции, FX за много пазари по целия свят.
Пазари
Ние предлагаме достъп до фондовите пазари в Полша, както и до регионални европейски пазари като Румъния, Турция и развитите пазари.
Валути
Ние предлагаме мулти-валутни сметки. Депозирате в една валута, търгувате в друга. Превалутирате баланса си по едни от най-добрите условия.