Управление на портфейли

Ние знаем, че инвестициите не са само пари за нашите клиенти. Те са безопасност, мечти, качество на живот и още много други неща. Никой не може да обещае резултати. Това, което можем да Ви дадем е обещание за усилия, внимание и ангажираност.

Достъпен като фонд, гъвкав като индивидуален портфейл

ICM TARGET Портфейли

Вече предлагаме много атрактивни и достъпни опции за клиенти, които искат професионално управление на портфейлите си. Нашите ICM TARGET портфейли съчетават някои от характеристиките на взаимните фондове (особено по-ниските разходи), като същевременно осигуряват по-голяма гъвкавост, за да се постигне желаното ниво на риск и доходност и да се осигури повече диверсификация. Ние прилагаме нашия дисциплиниран процес на вземане на инвестиционни решения за управлението на Вашите портфейли, но същевременно оставаме отворени към намирането на страхотни възможности за инвестиции в Полша и по целия свят.

Основни функции:

 • Създаден да покрие целия спектър на риск и доходност - от генериране на стабилен доход до висока степен на риск / висока възвръщаемост.
 • По-достъпен - клиентите могат да се включват с по-малка сума (започваща от едва 10 000 EUR).
 • Ниски разходи. Ние сме в състояние да намалим значително разходите за управление, което е много важно за дългосрочната възвръщаемост на инвестициите.
 • Предоставяне на ливъридж. Клиентите могат да променят характеристиките на риск към доходност на своят портфейл, като изберат нивото на ливъридж, което искат да използват. Например портфейл от европейски високо-дивидентни сини чипове може да има очаквана възвръщаемост от около 5%, без ливъридж и до 20% с използването на ливъридж. Същевременно, така се увеличава риска от инвестицията. По този начин клиентите могат временно да използват част от инвестираните пари за покриване на текущи нужди.
 • Динамично разпределение на Вашите средства - ние позволяваме много лесно преминаване от един TARGET портфейл на друг.

В момента предлагаме следните категории TARGET портфейли:

 • TARGET Доход – портфейли, предназначени за генериране на стабилен доход в средносрочен план, обикновено чрез инвестиране в дивидентни акции и качествени облигации;
 • TARGET Ръст – например чрез импулсен маркет тайминг или инвестиране в нововъзникнали фирми с по-висок очакван растеж;
 • TARGET Дата – проектиран да произведе оптимална възвръщаемост до определена дата; това се постига чрез разпределение на инвестициите между различни видове акции и облигации, постепенно преминавайки към по-безопасни инвестиции и държане на пари в брой с приближаването на целевата дата;

За повече информация за всяка категория TARGET портфейли, моля кликнете върху един от линковете в долната част на тази страница.

 

За по-изтънчени клиенти, които се нуждаят от индивидуални решения

ICM Индивидуални портфейли

Ние предлагаме на нашите индивидуални клиенти възможността да проектират инвестиционен портфейл на базата на личните своите нужди и обстоятелства. Индивидуалните портфейли обикновено се основават на следните фактори, свързани с всеки клиент:

 • Очаквана възвръщаемост
 • Възможност и желание за поемане на риск
 • Времеви хоризонт
 • Нужда от ликвидност
 • Данъчно облагане
 • Специални обстоятелства

Използвайки тези фактори ние проектираме портфейл за клиента със специфично разпределение на активите (композиция от акции, облигации, Държавни ценни книжа, пари в брой и деривати). За крайния подбор на финансови инструменти от всеки един клас активи прилагаме низходящ подход - започвайки от оценка на икономиката като цяло, след това определяйки кои сектори са склонни да се представят по-добре на базата на нашите прогнози за бъдещото икономическо развитие, след което избираме отделните акции от всеки сектор.

 

Target приход
Предназначени да реализират стабилни доходи от дивиденти и лихви
Target Дата
Създаден за постигане на максимална възвръщаемост до 2020, 2025 и 2030 год.
Target Ръст
Високо-рискови портфейли, предназначени за абсолютна възвръщаемост в средносрочен план.