Технология на търговия

Технологията на търговия (trading технология) трябва да бъде съвременна, изтънчена, но същевременно лесна за използване, трябва да се развива, за да се адаптира към нуждите на клиентите, но преди всичко тя трябва да работи, всеки търговски ден, през цялата година.

Ние предлагаме надеждни и интуитивни инструменти за търговия и пазарни данни. Имаме решения, както за активни и професионални търговци, така и за пасивни, дългосрочни инвеститори. В допълнение към така наречените Front-end приложения, които използват нашите клиенти, цялата ни бекофис инфраструктура е надеждна, сигурна и с много улеснения. Ние комбинираме всичко това с нашия ‘agency-only’ модел на изпълнение, който Ви дава възможност за по-добри резултати.